Produkcia hydiny na Slovensku je vo vážnom ohrození

Pred rokom 2000 bolo Slovensko v produkcii hydinového mäsa sebestačné. V súčasnosti predstavuje slovenská produkcia hydinového mäsa iba 54 % spotreby obyvateľstva. Ako informovali na tlačovej besede predstavitelia Únie hydinárov Slovenska, tento podiel sa však v najbližšom období môže výrazne znížiť, pretože situácia na trhu s hydinovým mäsom je na Slovensku katastrofálna.
 
 
Jedným z vážnych problémov je predaj hydinového mäsa cez letákové akcie. Obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, ktorí z nich ponúkne svojim zákazníkom kura za najnižšiu cenu v akcii. V prvých týždňoch roku 2018 ceny za kura chladené poklesli v rámci akcií až na úroveň 1,27 – 1,44 EUR/kg. A táto cena je pre producentov hydiny a spracovateľov hydinového mäsa dlhodobo neudržateľná. Hlavný dôvod je ten, že táto cena je výrazne nižšia ako sú výrobné náklady na produkciu 1 kg hydinového mäsa, ktoré sa pohybujú na úrovni 1,50 EUR/kg. Druhý dôvod je ten, že hydinové mäso sa v rámci Slovenska predáva v obchodnej sieti prevažne iba za akciové ceny. Do týchto cien spracovateľov hydiny tlačia obchodné reťazce. V týchto extrémne nízkych cenách predávajú spracovatelia hydiny až 75 % svojich produktov. Platí pravidlo, že do reťazca dodávate tovar v akcii v objeme niekoľkých ton denne a tovar, ktorí v akcii práve nie je iba v objeme desiatok kilogramov denne. Tretím dôvodom nízkych cien je otvorený trh v rámci EÚ s voľným pohybom tovarov. V prípade dovážaných potravín sme boli svedkami niekoľkých desiatok potravinových afér za posledné roky. V ich prípade platí rovnica nízka cena rovná sa nízkej kvalite.
 
Keď sa pozrieme na dlhodobý vývoj predajných cien za kura chladené od výrobcov do obchodného reťazca, môžeme vidieť veľký prepad realizačných cien od roku 2015. V období rokov 2012 až 2013 sa priemerná realizačná cena za kura chladené pohybovala na úrovni 1,9 – 2,1 EUR/kg. V dôsledku tlaku obchodných reťazcov na znižovanie nákupných cien však táto cena v priebehu niekoľkých rokov klesla na úroveň, ktorá nepokrýva ani výrobné náklady. Rovnaký negatívny vývoj cien je aj u hydinových dielov. Z tých istých dôvodov poklesla aj cena kuracích rezňov v priebehu posledných 2 rokov o viac ako 0,80 EUR/kg. Ceny všetkých hydinových dielov okrem rezňov sú dnes v akciách predávané za nižšie ceny ako je bežná cena za 1 kg kurčaťa chladeného.
 
Rovnako nepriaznivá je aj situácia s produkciou živej hydiny. Pokiaľ pred 6 rokmi bola bežná predajná cena za živú hydinu na úrovni 0,95 – 1,00 EUR/kg, dnes je situácia úplne iná. Z dôvodu nízkych realizačných cien za hydinové mäso od spracovateľov hydiny do obchodnej siete zaznamenala cena živej hydiny výrazný pokles a dnes je na úrovni 0,79 – 0,80 EUR/kg. Z pohľadu porovnania výrobných nákladov a realizačnej ceny ide o nerentabilnú produkciu, pretože v chove hydiny sú v súčasnosti výrobné náklady na úrovni 0,81 – 0,83 EUR/kg. Z týchto údajov je zrejmé, že finančná situácia v chove a spracovaní hydiny v SR ohrozuje ďalšiu existenciu chovateľov ako aj spracovateľov hydiny a odvetviu hrozí kolaps. Preto je nevyhnutné túto situáciu okamžite riešiť úpravou cien v obchodnej sieti.
 
Nepriaznivá situácia s hydinovým mäsom pretrváva naďalej aj v sektore stravovania. V gastro sektore ako aj v sektore školského stravovania je naďalej veľmi nízky podiel slovenského hydinového mäsa, ktorý sa napriek našim aktivitám nedarí zvýšiť. K riešeniu situácie by mohol napomôcť Národný potravinový katalóg, ktorý by mal pomôcť lepšie sa presadiť v tomto sektore pre domácich výrobcov. Dôležité je, aby si aj vedúci stravovacích zariadení a najmä rodičia detí, ktoré sa stravujú v školách, uvedomili, že iba nákupom kvalitných, bezpečných a skontrolovaných slovenských potravín napomôžu k zdravému vývinu svojich detí ako aj k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Pretože Slovensko neustále patrí ku krajinám v rámci EÚ, ktoré majú najvyšší podiel alergií, srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. A hlavným dôvodom tohto stavu je vysoký podiel dovážaných potravín spojených s potravinovými aférami v sektore stravovania na Slovensku.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce