Žiačka Karin: učím sa presne tú prácu, ktorú budem môcť po škole vykonávať

Žiačka druhého ročníka odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi Karin Obertová priznáva, že vďaka štúdiu si aj v súkromí viac všíma potraviny a spôsob práce s nimi.

 
 
Súčasťou odborov, ktoré je možné študovať v systéme duálneho vzdelávania je aj odbor pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín. Ide o trojročný učebný odbor, ktorý končí záverečnou skúškou. Jeho absolvent má odborné vedomosti a praktické zručnosti z potravinárskych výrob, ovláda technológiu výroby a strojné zariadenie v potravinárstve.
 
Podľa slov riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi Štefana Gamana ovláda vyučený absolvent správnu výrobnú prax, potravinárske suroviny, vie s nimi pracovať, pozná záručné doby surovín, ovláda technologické postupy v potravinárstve, konzervárenské metódy, posudzovanie a hodnotenie kvality výrobkov. Pracuje ako operátor na výrobných linkách.
 
Veľkou výhodou duálneho vzdelávania v tomto smere je, že žiaci vykonávajú praktické vyučovanie formou odborného výcviku priamo u zamestnávateľa už od prvého ročníka. „Žiaci teda od prvého ročníka prichádzajú do styku s technologickým zariadením, s výrobnými linkami, skladovým priestorom a so zamestnancami firmy. Žiaci sú v reálnom pracovnom prostredí a nadobúdajú pracovné návyky potrebné pre ich profesijný rast,“ dodáva riaditeľ školy.
 
Žiačka Karin Obertová sa rozhodla pre štúdium odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín v duálnom systéme najmä pre možnosť ihneď po škole sa zamestnať. „Nemusím čakať napríklad dva roky, kým sa zamestnám, ale učím sa presne pre prácu, ktorú budem môcť po škole aj robiť,“ upresnila žiačka druhého ročníka.
 

 
Duálny systém považuje Karin za výhodný, pretože na teórii preberú nejakú tému a na praxi ju už priamo využívajú. „Napríklad hovoríme o tom, ako určité stroje fungujú a často si to vieme predstaviť práve vďaka tomu, že sme ich videli na praxi alebo sme s nimi priamo pracovali. Hneď si vieme predstaviť, o čom je teória a ako vyzerá v praxi,“ doplnila.
 
Po skončení tretieho ročníka by si Karin chcela spraviť ešte nadstavbu a zostať vo firme, kde je teraz na praxi, prípadne pracovať v nejakej podobnej spoločnosti v potravinárskom priemysle.
 
Viac o systéme duálneho vzdelávania nájdete na našom webe v sekcii VZDELÁVANIE/SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce