Zmena MRL pre látku flonicamid pre viaceré plodiny

Žiadateľ DienstleistungszentrumLändlicherRaum zaslal príslušnému úradu v Nemecku v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o zmenu súčasne platného maximálneho limitu pre rezíduá aktívnej látky flonicamid v reďkovkách.
 
Okrem toho bola zaslaná príslušnému úradu v Holandsku žiadosť na úpravu v súčasnosti platných MRL pre flonicamid v jahodách, ovocí z trstiny, ostatného malého ovocia a bobúľ, hlávkových šalátoch a ostatných šalátových rastlinách a v strukovinách (suchých fazuliach, šošovici, hráškoch a lupinách), ktorú v súlade s čl. 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 zaslala  príslušnému úradu spoločnosť ISK BiosciencesEurope N.V.
Dáta zaslané pre podporenie žiadosti sa ukázali byť postačujúce k vypracovaniu návrhov MRL pre jahody, černice, maliny, ostatné malé ovocie a bobule, reďkovky, hlávkové šaláty a ostatné šalátové rastliny, a pre strukoviny (sušená fazuľa, šošovica, hrášky a lupiny). Vhodné analytické metódy na kontrolu dodržiavania limitov pre rezíduá  flonicamidu v predmetných komoditách sú dostupnými metódami. Na základe výsledkov z hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k tomu, že pri krátkodobom a dlhodobom príjme rezíduí, ktorý by vyplýval z používania flonicamidu, ktoré je v súlade so zaznamenanou poľnohospodárskou praxou nie je výskyt rizika pre zdravie spotrebiteľa pravdepodobný.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce