Vedecké stanovisko EFSA k druhej revízii hodnotenia skupiny ochucovadiel (FGE.201Rev2): 2-alykované, alifatické, acyklické α,β-nenasýtené aldehydy a prekurzory s prídavnými dvojitými väzbami, alebo be

Panel pre prídavné látky do potravín a ochucovadlá úradu EFSA bol požiadaný, aby v tejto revízii skupiny ochucovadiel č. 201 zvážil dodatočné dáta o genotoxicite, ktoré poskytol priemysel k dvom látkam: 2-metylpent-2-enal[FL‐no: 05.090] a 2-metylkrotónaldehyd [FL‐no: 05.095] zo skupiny 1.1.2 hodnotenia FGE.19. V prvej revízii FGE.201Rev1 bolo záverom panelu, že je potrebné získať ďalšie dáta pre objasnenie genotoxického potenciálu tejto podskupiny a označil testovanie 2-metylkrotónaldehydu [FL‐no: 05.095] v kométovom teste s pečeňou a dvanástorníkom, miestami prvého kontaktu, za preferovanú možnosť pre ďalší prieskum genotoxicity v podmienkach in vivo. Nové štúdie genotoxicity boli poskytnuté pre obidve zlúčeniny: 2-metylpent-2-enal a 2-metylkrotónaldehyd. Kométový test s 2-metylpent-2-enalom kombinovaný s jadierkovým kométovým testom nebolo indukované poškodenie DNA. Tento výsledok prevažuje nad slabým génovým mutačným účinkom pozorovaným u baktérií a potvrdzuje negatívne výsledky pozorované v jadierkovom teste v podmienkach in vitro. 2-metylkrotónaldehyd v pečeni a v glandulárnom žalúdku transgénnych potkanov neindukoval génové mutácie. Okrem toho 2-metylkrotónaldehyd testovaný v pečeni a dvanástorníku pomocou kométového testu v in vivo podmienkach neindukoval poškodenie DNA.

Panel napokon dospel k záveru, že záznamy o genotoxicite pozorovanej in vitro neboli potvrdené testami v in vivo podmienkach ani pre jednu reprezentatívnu látku, 2-metylkrotónaldehyd [FL‐no: 05.095] a 2-metylpent-2-enal [FL‐no: 05.090], a preto môže byť všetkých 10 látok z tejto podskupiny hodnotených podľa ,,postupu pre hodnotenie ochucovacích látok”.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5423

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce