Situácia a výhľady na trhu s bravčovým mäsom

V súčasnosti čelí sektor bravčového mäsa viacerým výzvam. Jednou z nich je africký mor ošípaných (AMO) v EÚ a v Ázii. Obavy a neistotu, ktoré z toho plynú, vyjadrilo viacero členských štátov EÚ: AT, HU, PL. V HU je hlásených 30 nových prípadov a v PL mor spôsobil ukončenie niekoľkých chovov. V NL sa nákaza síce nevyskytuje, ale vláda sprísňuje podmienky chovu. Vplyvom výskytu nákazy AMO v BE sa budúci rok očakáva aj prepad produkcie vo FR.
 
Problémom je i nárast nákladov v súvislosti s nedostatkom krmiva a nárastom jeho cien v PT, SE, PL, LT, LV, IE, DK, ES, pričom cena bravčového mäsa klesá v LV, PL, HU, NL, FR, ES, DE.
 
Mierny nárast cien bravčového mäsa pocítia budúci rok v DK a HR.
 
V posledných mesiacoch mierne rástol obchod s Áziou (Čína, Japonsko) napr. v HU, kde ale teraz panuje neistota a vo FI, kde sa síce AMO nevyskytol, zato však hlásia 1000 prípadov salmonely.
 
Všeobecne klesá dopyt po bravčovom mäse a jeho spotreba, napr. vo FR a IT, kde dokonca klesá spotreba mäsa všeobecne.
 
Obavy z brexitu panujú na trhoch v UK a IE.
 
Zdravie zvierat so zameraním sa na africký mor ošípaných (AMO) v EÚ a Číne
 
AMO vyvoláva obavy u veľkých exportérov bravčového (ES, NL, DK, DE a BE), v DE pracujú na analýze možného zdroja nákazy (krmivo, podstielka, infikovaná kukurica) a v PL skúmajú slamu a iné rastliny. Téme sa venuje aj pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat.
 
V Číne sa AMO vyskytuje v 9 provinciách, nie všetky prípady ochorenia sú hlásené.
 
EÚ kritizuje čínske autority kvôli nedostatočnosti  prijatých opatrení.
 
Prístup na trh a výmena názorov na rôzne obchodné rokovania a brexit
 
Mercosur: O poľnohospodárskych témach sa nerokovalo.
 
Mexiko: Po politickej dohode sa prejednávajú technické otázky s dôrazom na citlivé produkty. Snaha uzavrieť rokovanie do konca roka.
 
Japonsko: Copa a Cogeca požadujú skoré prijatie dohody, ktorú by mal Parlament schváliť v decembri.
 
Súbežne s Japonskom sa rokuje aj so Singapúrom.
 
Novozélandský trh je pre EÚ nezaujímavý, austrálsky len v obmedzenom množstve (DE, DK).
 
Rokovania o brexite sa neposunuli, zasadá sa 26. 10. 2018.
 
Dobré životné podmienky zvierat
Schválenie správy Copa a Cogeca o ohrýzaní chvostov a ich skracovaní
Sekretariát predstavil návrh správy Copa a Cogeca obsahujúci doporučenia pre chovateľov ošípaných pre predchádzanie ohrýzania chvostíkov. Dokument opisuje opatrenia prijaté v DK, DE, NL, ES, IT a RO.
Ďalšou prerokovávanou témou boli rozdielne prístupy ku kastrácii v jednotlivých krajinách.
 
Výmena názorov na komunikačnú stratégiu týkajúcu sa hospodárskych zvierat
 
V reakcii na nárast útokov aktivistov na živočíšne chovy alebo bojujúcich za zníženie konzumácie mäsa vznikla pracovná skupina pre komunikáciu, ktorá pracuje na akčnom pláne pre dotknuté pracovné skupiny.
 
Výskumné priority a aktuálne informácie aktivít Copa a Cogeca
 
Prvou prioritou je AMO. NL zástupca navrhuje užšiu spoluprácu s pracovnou skupinou pre    výskum.
 
Copa a Cogeca hodlajú byť agresívnejšie pri požiadavke stanovenia jasných pravidiel označovania názvov produktov živočíšneho pôvodu a distribúcie týchto produktov, žiadajú navrhnutie príslušnej legislatívy.
 
Debatovalo sa aj o opätovnom zavedení spracovaných živočíšnych bielkovín. Úrad EFSA zverejnil aktualizovanú správu o posúdení rizík BSE, ktoré spracované živočíšne bielkoviny predstavujú.

    

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN