RED II – ILUC – Okrúhly stôl (moderuje Mike Hambly)

Úvod
 
Moderátor Mike Hambly stručne predstavil predbežnú dohodu týkajúcu sa revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorú dňa 27. 6. 2018 potvrdila Rada, kde je hlavným cieľom v roku 2030 vyrábať na úrovni EÚ 32% energie z obnoviteľných zdrojov. Pre konvenčné palivá bude stanovený strop 7% na úrovni EÚ. Započítavanie biopalív s vysokým rizikom vyvolania nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (ILUC) bude zachované pre rok 2019, ale od roku 2023 po 2030 bude postupne končiť.
 
EK (DG TRADE): Jana Votoupalová – Obchod s palmovým olejom v rámci RED II a s tým súvisiace obchodné otázky
 
Zástupkyňa Komisie informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa dovozu palmového oleja do EÚ. Upozornila na fakt, že najväčší dovozcovia palmového oleja Indonézia a Malajzia doteraz nemajú uzavretú dohodu o voľnom obchode, ktorá by obsahovala aj kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji. (DG TRADE z „obchodného” hľadiska nerozlišuje medzi „dobrými” a „zlými” plodinami).
 
Ecofys: Carlo Hamelink – Pohľady na kritériá a riziká certifikácií pre vysokú a nízku úroveň ILUC
 
Ecofys predstavil analýzu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) a  samotné kritériá pre certifikácie biopalív ako „nízkorizikových” pre nepriame zmeny využívania pôdy. V závere  konštatoval, že suroviny, ktoré majú najväčší vplyv na nepriame zmeny vo využívaní pôdy sú palmový olej a sója. Repkový olej  má tiež vysoký dopad, ale množstvo rastlinných zvyškov zlepšuje pôdnu štruktúru.
 
Transport& Environment: Laura Buffet – Pohľad T&E na kompromisné znenie RED II
 
T&E je neštátna nezisková organizácia, ktorá propaguje udržateľnú (ekonomicky a sociálne spravodlivú) dopravu, ktorá je zodpovedná k životnému prostrediu.
 
Vo svojej prezentácii zopakovala hlavné prvky RED I a RED II a potrebu definície a certifikácie pokročilých biopalív („high ILUC” a „low ILUC” biofuels), ich udržateľnosť a dostupnosť, pričom uviedla, že bionafta z palmového oleja uvoľnuje trikrát viac emisií skleníkových plynov ako fosílne palivá, teda je zo všetkých biopalív najhoršia.
 
Diskusia a záver
 
Mike Hambly vzniesol pripomienku k súladu smernice RED II s európskym proteínovým plánom a zdôraznil nutnosť venovať pozornosť implementácii všetkých spomenutých legislatív.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce