Bezpečnosť potravín: zjednodušenie darovania potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyvinul nový prístup k riadeniu bezpečnosti potravín, ktorý je určený na zjednodušenie darovania potravín maloobchodníkmi.
 
Zjednodušený systém by znamenal, že maloobchodníci nemusia vedieť podrobnosti o konkrétnych rizikách. Zahŕňa kroky kontroly - či sú darované potraviny bezpečné (kontrola trvanlivosti, zachovanie chladiaceho reťazca) a zabezpečenie komunikácie medzi darcami a príjemcami potravín.
 
V rámci nového systému je potrebné len to, aby si boli maloobchodníci vedomí biologických, chemických a fyzikálnych rizík či alergénov v potravinách a že zlyhanie vo výkone kľúčových kontrolných činností (napr. oddeľovanie surových potravín od uvarených) by pre spotrebiteľov mohlo predstavovať riziko.
 
Tento zjednodušený prístup je určený pre distribučné centrá, supermarkety, reštaurácie a iné maloobchodné predajne. Zaistenie bezpečnosti darovaných potravín je obzvlášť náročné.
 
Trvanlivosť takýchto potravín sa totiž môže blížiť ku koncu. Navyše, v darovacom reťazci je zvyčajne zapojených niekoľko aktérov. Vedecké stanovisko EFSA pomôže darcom a príjemcom potravín (potravinové banky a iné charitatívne organizácie) zabezpečiť darovanie bezpečných potravín pre tých, ktorí ich potrebujú.
 
Marta Hugasová, vedúca vedecká pracovníčka EFSA, uviedla: „Rozvinutie jednoduchého prístupu, ktorý žiadala Európska komisia po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach z poradenstva EFSA v tejto oblasti, by malo maloobchodníkom uľahčiť darovanie potravín. Malo by tiež pomôcť znížiť plytvanie potravinami , čo patrí medzi priority EÚ.
 
Nový prístup využíva jasné diagramy so zhrnutím výrobných fáz. Poskytuje tiež jednoduché tabuľky, ktoré maloobchodníkom objasnia proces riadenia bezpečnosti potravín, a to od identifikácie nebezpečenstva až po kontrolné opatrenia v súlade s existujúcimi nariadeniami. Diagramy a tabuľky sú všeobecného charakteru, takže si ich prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu upraviť tak, aby zodpovedali ich obchodným aktivitám.
 
V predchádzajúcom vedeckom stanovisku opísala EFSA jednoduchý systém riadenia bezpečnosti potravín pre 5 typov malých potravinárskych podnikov - mäsiarstva, pekárne, maloochody s rybami, malé potraviny a zmrzlinárne.
 
Plytvanie potravinami
 
V EÚ je prerozdelená len malá časť nadbytočných potravín. V roku 2017 poskytla sieť Európskej federácie potravinových bánk 44 700 charitatívnym organizáciám celkom 4,1 milióna jedál/deň v prospech 8,1 milióna ľudí.
 
Revidovaná legislatíva EÚ o odpadoch, ktorá bola prijatá v máji 2018, vyzýva krajiny EÚ na prijatie opatrení na zníženie plytvania potravinami v každom stupni dodávateľského reťazca. Členské štáty majú tiež monitorovať a podávať správy o množstve vyhodených potravín na základe spoločnej metodológie EÚ zameranej na meranie plytvania potravinami, ktorý má prijať Komisia.
 
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce