Pracovná skupina pre mlieko a mliečne výrobky

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Thierry Roquefeuil (FR) bol znovuzvolený za predsedu, za podpredsedov Tomasso Mario Abrate (IT) a Dorota Smigielska (PL).
 
Predseda informoval o kandidatúre Karstena Schmala (DE)  na pozíciu podpredsedu skupiny pre občiansky dialóg za Copa a Cogeca.
 
Situácia na trhu s mliekom a výhľady do konca roka (ceny, produkcia, spotreba)
 
Vo väčšine krajín produkcia mlieka klesá (FR, IT, NL, ES, HR, PL, LV, HU, SK). Čiastočne ju spôsobuje pokles konzumácie mlieka (FR, FI, SE, SK) aj nárast nákladov  spôsobený najmä nedostatkom krmiva po tohtoročných letných suchách (PT, FI, SE, DK, AT, CZ, DE). S poklesom cien sa stretávajú v SE a SK, v HU sú jedny z najnižších cien mlieka v EÚ, v AT je zas veľký rozdiel  (21 c/kg) medzi konvenčným a ekologickým mliekom, v LV sa tiež snažia o vyššiu produkciu mlieka v ekologickom režime.
 
Nárast produkcie pociťujú len v EE, DK a IE, o stabilnej hovoria  v UK, PT, GR a CZ.
 
Ceny sú stabilné v IT, FR, HR, IE, AT a DE.
 
Informácie a diskusia o verejnej intervencii u sušeného odstredeného mlieka (SOM) na rok 2019
 
Sekretariát informoval o rozhodnutí Rady pokračovať s verejnými intervenciami týkajúcich sa výkupu sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže aj v roku 2019. Nariadenie Rady z októbra 2018 teda znova stanovuje kvantitatívne obmedzenia výkupu sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu na rok 2019 na nula ton.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa dohody o voľnom obchode (FTA) medzi EÚ a Novým Zélandom a EÚ a Austráliou
 
Analýza dopadu uzavretia dohody o voľnom obchode poukazuje na fakt, že výrobné náklady v týchto krajinách sú nižšie ako náklady poľnohospodárov v EÚ a že obe krajiny majú oveľa ľahší prístup na iné (najmä ázijské) trhy. Dokument preto varuje pred akoukoľvek zmenou doterajších podmienok. Problémy spôsobuje brexit a otázka zdieľania alebo rozdelenia doterajších kvót pre EÚ28. Copa a Cogeca požadujú zdieľanie kvót, aby nedošlo k narušeniu európskeho trhu, proti tomu sa ale vyslovili niektorí členovia WTO (Rusko, Nový Zéland, Austrália).
 
Prezentácia a diskusia legislatívnych návrhov týkajúcich sa SPP po roku 2020 so zameraním sa na dopad na odvetvie mlieka
 
Sekretariát zopakoval kľúčové body pozícií Copa a Cogeca, ktoré boli schválené počas septembrových Praesídií, teraz sleduje legislatívny proces v inštitúciách a prípravy správ europoslancov Esther Herranz García (EPP, ES), Ulrike Müller (ALDE, DE) a Erica Andrieua (S&D, FR) a pripravuje k nim svoje pozmeňovacie návrhy. Kvôli ich množstvu vládne neistota, že sa nestihne hlasovať ešte pred voľbami v máji 2019. Sekretariát očakáva pripomienky k návrhu svojich pozmeňovacích návrhov do 26. decembra 2018.
 
Smernica EÚ o plastoch a ich dopade na mlieko v školách – prezentácia Agnieszky Maliszewskej, riaditeľky Poľskej komory výrobcov mlieka
 
Agnieszka Maliszewska (PL) predstavila negatívne dopady novo navrhovaných pravidiel Komisie týkajúcich sa jednorazových plastov. Návrh bude mať negatívny dopad na program mliečnych desiat v školách, budú sa musieť meniť prísady (konzervanty) v mliečnych produktoch a bude sa musieť nájsť alternatívny spôsob balenia, v súčasnosti neexistujú obaly, ktoré by zaistili rovnaké vysoké hygienické štandardy.
 
Dohodlo sa, že na tento problém je nutné upozorniť Komisiu počas zajtrajšieho rokovania CDG.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa smernice o nekalých obchodných praktikách (UTP)
 
25. októbra 2018 Európsky parlament odsúhlasil správu europoslanca Paola de Castra, ktorá je v súlade s pozíciou Copa a Cogeca, čo sa týka požiadaviek rozšíriť pôsobnosti  smernice na všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť a rozšíriť zoznam nekalých praktík. Rada svoju pozíciu v novembri revidovala, ale nezmenila svoj postoj k zachovaniu rozsahu pôsobnosti smernice iba na malé a stredné podniky, ako navrhuje Komisia.
 
Aktuálny vývoj situácie týkajúcej sa brexitu
 
Vyjednávači Európskej komisie a UK sa 14. novembra 2018 dohodli na podmienkach dohody o vystúpení UK z EÚ podľa článku 50.
 
V britskom parlamente by sa malo začať prerokovávanie dohody 10. decembra 2018, hlasovanie by sa malo uskutočniť ešte pre vianočnými sviatkami.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce