Pracovná skupina pre hovädzie a teľacie mäso

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Miguel Ángel Higuera (ES)
 
Diskusia okrúhleho stola o nedávnom vývoji v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v štátoch EÚ
 
V IT začne od 1. januára 2019 platiť digitálny systém prostredníctvom webového portálu, kde budú poľnohospodári vypĺňať rôzne údaje o vykonaných opatreniach týkajúcich sa pohody zvierat. Vo FR je pohoda zvierat veľmi sledovanou témou, prebieha pilotný projekt označovania pohody zvierat (welfare labeling), v DK by malo nové označovanie vstúpiť do platnosti 1. januára 2019. V LV riešia pohodu zvierat všetkých druhov, 21. novembra 2018 sa v Rige uskutočnila medzinárodná konferencia o riešení antibakteriálnej rezistencie.
 
V SE a AT majú problém s konzumáciou mäsa, tá sa tam začína považovať za zlozvyk, v PL zas konzumenti odmietajú bravčové z nekastrovaných bravov. V AT od apríla prebiehali edukatívne kampane o skracovaní chvostíkov ošípaným a o kastrácii, ktorú by mal vykonávať len zaškolený personál.
 
Čo sa týka afrického moru ošípaných, vo FR a DK sa zaviedli preventívne opatrenia proti zavlečeniu moru zo susedných štátov. V SE je  problémom narastajúca populácia diviakov a neadekvátne reakcie národných autorít, v PL zas prijali prísne, ale úspešné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy – v zemi vytvorili koridory na prechod diviakov, aby sa nemohli voľne pohybovať v nakazených zónach.
 
Zdravie zvierat:
 
a) Zákon o zdraví zvierat – zoznam a kategorizácia chorôb (Barbara Logar, DG SANTE)
 
Zástupkyňa Komisie referovala o práci Komisie v súvislosti s nariadením (EU) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat. Komisia teraz pracuje na prijatí prenesených právomocí a vykonávacích aktov, z ktorých je už dokončený zoznam 63 prenosných chorôb (aj tých, ktoré sa už prakticky nevyskytujú) a ich kategorizácia. Termín na prijatie kľúčových aktov, bez ktorých by nemohlo nariadenie 2016/429 vstúpiť do platnosti, je apríl 2019. Ostatné sa budú prijímať počas rokov 2019 - 2020. Viac informácií na stránkach Komisie.
 
V diskusii sa najviac prejednával akt týkajúci sa kontroly výrobkov, ktoré do EÚ vstupujú z tretích krajín, v ktorých nie je veterinárny dohľad na rovnakej úrovni ako v EÚ.
 
b) Aktuálna situácia týkajúca sa afrického moru ošípaných
 
V LV a LT situácia nie je pod kontrolou, objavujú sa nové ohniská, v LT je problémom aj migrácia diviakov a čierny dovoz liečiv, bravčové sa prakticky dováža z PL. Vo FR vyvoláva veľké obavy výskyt choroby v BE blízko francúzskych hraníc,  vo FI sú pre istotu vyhlásené vysokorizikové zóny, v IT sa problém týka iba Sardínie, ale ten je už prakticky vyriešený. AT sa k vakcinácii stavia skepticky a aj FI súhlasí, že vakcináciu nie je možné  aplikovať u domácich zvierat, iba u divých, inak by sa museli upraviť obchodné dohody a to by malo dopad na medzinárodný obchod.
 
Veterinárne liečivé prípravky (Despoina Iatridou, FVE)
 
Federácia veterinárnych lekárov (FVE) v Európe zastupuje všetkých veterinárov prostredníctvom 48 veterinárnych organizácií zo 40 európskych krajín a jej cieľom je zlepšovať zdravie zvierat, ich dobré životné podmienky a ochranu verejného zdravia. Iatridou predstavila výstup správy ESVAC z 18. októbra 2018 o trendoch predaja veterinárnych antibiotík v 30 krajinách v rokoch 2011 – 2016:  predaj antibiotík klesol o 20 %. Na záver konštatovala, že menšie užitie antibiotík je možné aj bez nutných kompromisov a ak sú zvieratá choré, lieky sa im nemôžu odopierať. FVE spolu s EPRUMA (Európska platforma na podporu zodpovedného používania veterinárnych liekov) spolupracujú na príprave taktických návodov pre každodennú prax poľnohospodárov.
 
 Antimikrobiálna rezistencia (Liesbet Dendas, AnimalhealthEurope), pracovná skupina EPRUMA pre vakcíny
 
AnimalhealthEurope združuje viac než 300 výrobcov liečivých prípravkov pre zvieratá, očkovacích látok a ďalších výrobkov pre zdravie zvierat v Európe. V lete dosiahol pokrok ohľadom procesu revízie právneho rámca pre veterinárne liečivé prípravky a medikované krmivá. Dokončenie štvorročného procesu by malo prebehnúť na budúci týždeň, keď ho prijme Rada.
 
Hlavné ciele nových pravidiel sú: zlepšenie dostupnosti liečiv v EÚ na liečbu a prevenciu chorôb zvierat, zníženie administratívnej záťaže, podpora konkurencieschopnosti a inovácie v odvetví zvierat, zlepšenie fungovania vnútorného trhu a riešenie rizika antimikrobiálnej rezistencie.
 
Prioritou je obmedzenie používania antibiotík u zdravých zvierat, u ktorých je však veľké nebezpečie prepuknutia choroby. Ide o profylaxiu: mimoriadne podanie antibiotík iba konkrétnemu zvieraťu a metafylaxiu: podanie antibiotík skupine zvierat (stádu) v prípade, že riziko bakteriálnej infekcie je vysoké.
 
Podľa nových pravidiel bude možné vyhradiť niektoré antimikrobiálne látky iba na liečbu ľudí, aby sa zachovala ich účinnosť.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce