Komunikácia vedeckej neistoty: prístup na zvýšenie transparentnosti

Vedeckej neistote porozumie rôznorodé publikum len vtedy, keď je komunikácia prispôsobená ich potrebám. Nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pomôže pri komunikácii vedeckej neistoty zvýšiť transparentnosť vedeckých odporúčaní. Príručka EFSA na komunikáciu neistoty vo vedeckých hodnoteniach je primárne určená pre vedeckých komunikátorov.  
 
Zrozumiteľnosť pre rozhodujúce orgány
 
Barbara Gallani, vedúca oddelenia komunikácie a spolupráce EFSA, uviedla: „Harmonizované prístupy EFSA k analýze neistôt a teraz aj ku komunikácii neistôt zlepšujú konzistentnosť a jasnosť nášho vedeckého poradenstva pre rozhodujúce orgány systému bezpečnosti potravín v EÚ. Cieľom komunikačného prístupu, ktorý sme vyvinuli, je zvýšiť pochopenie toho, ako naši vedeckí odborníci vyjadrujú dôveru v metódy a vedecké dôkazy použité v hodnoteniach a záveroch o možných rizikách.
 
Vznik a vytváranie príručky
 
Príručka o komunikácii neistoty pre komunikátorov je inovatívnym a praktickým nástrojom na poskytovanie informácií o vedeckej neistote. Príručka vznikla na základe spoločenského výskumu a expertízy.
 
Pani Gallani dodáva: „K vzniku oficiálnej publikácie EFSA po prvýkrát prispeli aj odborníci na spoločenské a humanitné vedy ako sú sociológovia a psychológovia. Externí odborníci spolupracovali spoločne s vedeckými hodnotiteľmi a komunikátormi EFSA.“
 
Dôkazy o porozumení/povedomí ľudí o neistote vo vedeckom hodnotení a tiež o tom, ako tieto informácie používajú, boli získané z publikovaného výskumu. Niekoľko štúdií sa objavilo na základe verejnej konzultácie.
 
Odborníci vypracovali praktické pokyny a rady pre vedeckých komunikátorov na základe aplikácie poznatkov na konkrétne vedecké hodnotenia EFSA. Pokyny a rady na komunikáciu sú rozdelené podľa publika, ktorému sú informácie komunikované (zohľadnená je vedecká gramotnosť publika a jeho znalosti v oblasti bezpečnosti potravín).
 
 
Práca s partnermi a zainteresovanými stranami
 
Príručka ťaží zo spoločného dialógu EFSA, Európskej komisie a členských štátov EÚ. Manažéri rizík a komunikátori boli pravidelne informovaní o vývoji príručky a prostredníctvom workshopov a konzultácií prispeli k jej konečnej verzii. Na tvorbe príručky sa zúčastnili aj zainteresované strany, ako napríklad mimovládne organizácie, spotrebiteľské združenia a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.
 
Pani Gallani na záver zhrnula: „Prostredníctvom zlepšenia, ktoré vykonávame v našich vedeckých metodikách - vrátane komunikačných prístupov - zostáva stále naším cieľom podpora partnerov, ktorí riadia bezpečnosť potravín v záujme Európy a jej občanov.“
 
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke úradu EFSA.
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations
OfficeTel.: +39 0521 036 149

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce