Minimálna mzda v roku 2020

V Zbierka zákonov SR bolo dňa 16.10.2019 vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, s účinnosťou od 1. januára 2020. V článku sa dočítate o výške mesačnej a hodinovej minimálnej mzde v roku 2020.
 
Podľa nariadenia sa suma minimálnej mzdy na rok 2020 ustanovuje na:
a) 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 
Navrhnutá suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2019 a 2020:
  • v hrubom vyjadrení o 60 eur mesačne,
  • v čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2020 bude predstavovať 470,75 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2019 vo výške 430,35 eura o 40,40 eura mesačne (v prípade navýšenia odpočítateľnej položky na daň z príjmu z 19,2-násobku sumy životného minima na 21-násobok môže čistá mzda dosiahnuť 476,74 eura, čo by bol nárast o 46,39 eura mesačne).
 
Uvedená suma minimálnej mesačnej mzdy je stanovená pre 1. stupeň náročnosti práce. Zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere majú nárok na minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce.
 
Uvedená suma minimálnej hodinovej mzdy je taktiež stanovená pre 1. stupeň náročnosti práce zamestnanca s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín. Minimálna hodinová mzda v prípade nižšieho týždenného pracovného času sa úmerne zvýši.
 
Mesačná a hodinová minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce a dĺžky týždenného pracovného času v roku 2020
Stupeň náročnosti práce
Koeficient minimálnej mzdy
Minimálna mesačná mzda
(v €)
Minimálna hodinová mzda pri ustanovenom 40 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
Minimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
Minimálna hodinová mzda pri 33,5 hod. týždennom pracovnom čase (v €)
1
1,0
580
3,3330
3,4405
3,5552
3,9797
2
1,2
696
3,9996
4,1286
4,2662
4,7756
3
1,4
812
4,6662
4,8167
4,9773
5,5716
4
1,6
928
5,3328
5,5048
5,6883
6,3675
5
1,8
1 044
5,9994
6,1929
6,3994
7,1635
6
2,0
1 160
6,6660
6,8810
7,1104
7,9594
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 je dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/324/vyhlasene_znenie.html

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce