List hlavnému hygienikovi SR na udelenie výnimky

Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky,
 
 
v mene poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore ako aj v Potravinárskej komore Slovenska a v záujme udržania poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku si Vás dovoľujem požiadať o urýchlené doplnenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020 (ďalej len „opatrenie“) v bode 4, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadených opatrení pre vybrané subjekty.  
 
Z dôvodu zabezpečenia blížiacich sa poľnohospodárskych sezónnych prác, pri ktorých dochádza k vzájomnému poskytovaniu služieb medzi poľnohospodárskymi podnikmi v rámci okolitých krajín vyžadujúcemu si cezhraničný presun poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych pracovníkov najmä za účelom sejby a žatvy, je nutné rozšíriť výnimku podľa bodu 4 opatrenia pre
 
  • osoby obsluhujúce poľnohospodárske stroje a zariadenia, ako napríklad samochodné rezačky, obilné kombajny či špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín.
K uvedenému presunu poľnohospodárskej techniky a pracovníkov dochádza nielen zo strany zahraničných subjektov na územie Slovenskej republiky, ale aj zo strany našich poľnohospodárskych podnikov na územie okolitých krajín. Preto je dôležité udeliť výnimku tak pre cudzích ako aj slovenských pracovníkov.
 
Dovolím si upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že ak nedôjde k udeleniu požadovanej výnimky, bude ohrozená poľnohospodárska výroba, nakoľko z dôvodu nedostatku vlastnej techniky v mnohých krajoch zabezpečujú sejbu a žatvu takmer výlučne zahraničné pracovné stroje.
 
Zároveň, z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia plynulosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v prípade porúch strojov a zariadení alebo nevyhnutnej výmeny technológií, ktorú často vedia zabezpečiť výlučne zahraničné subjekty si Vás dovoľujem požiadať o rozšírenie bodu 4 o výnimku pre
 
  • osoby poskytujúce odborné servisné služby a iné služby v poľnohospodárstve a potravinárstve.
V oboch prípadoch je dôležité, aby sa uvedené osoby nemuseli podrobiť laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 na hraničnom priechode bezodkladne po prekročení štátnej hranice alebo nastúpiť do izolácie, či PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
 
V tejto súvislosti si taktiež dovoľujem upriamiť pozornosť na oznámenie Komisie - Usmernenie týkajúce sa uplatňovania voľného pohybu pracovníkov počas pandémie COVID-19 (2020/C 102 I/03) a zdvorilo žiadam o jeho zohľadnenie.
 
Za pochopenie a ústretovosť Vám ďakujem.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN