COVID - Vraciate sa na Slovensko?

Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR - čo je nové? 
 
 
1. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ mimo zoznamu menej rizikových krajín
 
Pre všetky osoby, ktoré od 9. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
 
Tieto osoby sú povinné:
 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.
 
 2. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín, ktorá nie je členom EÚ
 
Pre všetky osoby, ktoré od 9. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:
 
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 
b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,
 
c) v prípade vstupu na územie Slovenskej republiky pozemnou hranicou s Ukrajinou, podmienkam uvedeným v písmenách a) alebo b) musí predchádzať obdŕžanie výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného oprávnenou osobou na hraničnom priechode medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.
 
Tieto osoby sú povinné:
 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
 
Pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.
 
 
Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 9. novembra 2020
 • Austrália
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Kanada
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • San Maríno
 • Slovinsko
 • Švajčiarsko
 • Švédske kráľovstvo
 • Taiwan
 • Taliansko
 • Spojené kráľovstvo
 • Vatikán
Informácie o výnimkách sú uvedené vpdf  platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.  (pdf; 203.53 KB)
 
Formulár pri návrate leteckou dopravou
 
Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.
 
Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).  Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.
 
 
 Žiadosti o výnimky z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
 
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia predpokladá sériu výnimiek, ktoré sú po splnení podmienok priamo uplatniteľné občanmi.
 
Nad rámec týchto ustanovení môžu členovia vlády SR v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky.
 
Žiadosti o udelenie výnimky na základe §6 vyhlášky je možné zasielať podpísané na e-mailovú adresu:
 
 
a to výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 
 
Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.
 
Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 
Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou občan svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.
 
V zmysle vyhlášky má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti. V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty.
 
Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce