Predĺženie termínu podávania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
 
Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.
 
Dovoľujeme si Vás informovať o predĺžení termínu podávania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie.
 
Termín (aktualizácia) podania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie.
Žiadosti je možné podávať od 16.12.2020 do 30.06.2021, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti odporúčame podať s predstihom, aby bol pre Vás časový priestor podania prípadne ešte opätovnej žiadosti. Po ukončení výzvy (30.6.2021) nebude možné podať opravné žiadosti.
 
Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadostí za obdobie sťaženého užívania už aj za obdobie sťaženého užívania v mesiaci február.
 
Obdobie sťaženého užívania
Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré sú stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu. Aktuálne dátumy jednotlivých období nájdete v našich tabuľkách v sekcii OBDOBIE SŤAŽENÉHO UŽÍVANIA.
Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obdobie 24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-28.2.2021.
Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá), ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadení majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 28.2.2021, v prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15.12.2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16.12.2020-28.2.2020
 
Dovoľujeme si Vás informovať že Ministerstvo hospodárstva SR bude aktualizovať dátumy začiatku a konca obdobia sťaženého užívania vždy v závislosti od aktuálnej situácie prijatých opatrení. Dotácia sa uhrádza vždy za spätné obdobie.
 
Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.
 
Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.
 
Počas víkendov, ako aj ďalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť technickej podpory.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN