Chceme byť partnerom, ktorého vidno

Ivan Fabián je meno, ktoré časti odbornej verejnosti nie je úplne neznáme. Začínal ako šľachtiteľ pšenice, neskôr sa roky venoval predaju a marketingu hnojív a osív. Svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva najnovšie zúročuje ako riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave. Je preto prirodzené, že sme sa zaujímali, akú sú jeho vízie a priority na pozícii riaditeľa jednej z najaktívnejších regionálnych komôr na Slovensku. 
 
 
Nový riaditeľ RPPK Trnava Ivan Fabián aj vďaka svojim predchádzajúcim pracovným pozíciám je zorientovaný vo sfére vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby a technologických prístupov k pestovaniu jednotlivých plodín. Keď sme sa dohadovali na rozhovore do Spravodaja Roľníckych novín, akurát sa vracal z obhliadky trnavských polí a žatevných prác.
 
O kvalitu piva a chleba v Trnave netreba mať obavy
 
Žatva v trnavskom regióne sa postupne preklopila do druhej polovice. Vďaka stabilnému počasiu v polovici júla zber obilnín vrcholí. „Máme podniky, ktoré intenzívne pokračujú v žatve. Niektoré už majú kosby ozimín ukončené. Na konci júla by sme mali mať pod strechou cca. 80% hustosiatych obilnín a 100% repky. Do úplného ukončenia žatvy nám ostáva už len pár dní“, zhodnotil tempo prác na trnavskej tabuli Ivan Fabián. 
 
Úrody ozimín s výnimkou repky pozitívne ovplyvnil chladný apríl a máj. Sľubne vyzerajúce prognózy trochu pokazili tropické teploty na prelome júna a júla, pre ktoré budú mať trnavskí poľnohospodári približne o 10-15% menej úrody. Práve vďaka tomu, že tamojší poľnohospodári pestujú obilie na kvalitných a vodou nasýtených pôdach, ani teploty príliš z úrody neubrali. V RPPK Trnava odhadujú úrody obilia na úrovni vlaňajšieho priemeru.
 
 
Aj napriek vyššiemu podielu drobných zŕn by malo obilie pestované na potravinárske účely – potravinárska pšenica a sladovnícky jačmeň - dosiahnuť svoju kvalitu a zachovať si parametre pre potravinárske účely. O kvalitné pivo a chlieb vyrobený z trnavského obilia sa tak spotrebitelia nemusia obávať ani v tomto roku.
 
Zamerané na región
 
Práve podpora odbytu regionálnych trnavských potravín patrí medzi ciele nového riaditeľa RPPK Trnava. Do intenzívnejšej kampane v prospech predaja lokálnych výrobkov sa chce pustiť aj na úrovni Trnavského samosprávneho kraja. „Musíme neustále spotrebiteľom vysvetľovať, o čom je sebestačnosť, že to nie je len ekonomický, ale aj zdravotný a ekologický ukazovateľ. Chceme pomôcť malým a aj veľkým producentom potravín s propagáciou, marketingom. Aj prostredníctvom lokálnych výrobkov zatraktívniť samotné poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Naše odvetvie už dávno nie je o špinení ciest a rozvážaní hnoja, ale o staraní sa o krajinu, o výrobe vysoko kvalitných a bezpečných potravín. Chceme v mladej generácii vzbudiť záujem, viac zatraktívniť poľnohospodárske profesie tak, ako je to štandardom v iných krajinách EÚ, napríklad aj v susednej Českej republike. Pre tento cieľ by sme mali využiť aj naše stredné odborné školstvo, ktoré vie poskytnúť mladým ľuďom príležitosť na vzdelávanie a následný kariérny rast“, vymenoval smelé a dlhodobé plány riaditeľ RPPK Trnava Ivan Fabián.
 
Svoje vízie, ako pokračovať v práci RPPK Trnava pre jej členov a akú ešte ďalšiu pridanú hodnotu poskytovať v trnavskom regióne, priblížil aj členom Predstavenstva RPPK Trnava. Jeho hlavnou prioritou je zabezpečiť informovanie členov RPPK Trnava na vysoko odbornej a profesionálnej báze. Samozrejmosťou je rýchly a presný prenos informácií z Úradu SPPK v Bratislave do trnavského regiónu a naopak.
 
„Chceme byť pre našich členov partnerom, ktorého vidno. Týka sa to najmä odborného denného servisu, prinášania nových moderných trendov v rámci rastlinnej a živočíšnej výroby a produkcie potravín. Je podstatné a dôležité, aby každý člen našej komory, či už je to poľnohospodár, potravinár alebo firma pôsobiaca v oblasti agroslužieb, mala oprávnený pocit, že jej zaplatené členské poplatky sú dobre investované peniaze. Členstvo v RPPK Trnava musí pre firmy znamenať, že dostávajú od nás poznatky, ktoré vedia v praxi uplatniť a zároveň pretaviť do lepších ekonomických výsledkov podniku“, zhodnotil svoju základnú premisu činnosti Ivan Fabián.
 
Zachovanie tradície
 
RPPK Trnava bude aj po personálnej výmene na pozícii riaditeľa komory pokračovať v tradičných a osvedčených podujatiach pre jej členov. Týka sa to aj Rodinného dňa RPPK Trnava, ktorý je pre aktuálnu pandemickú situáciu naplánovaný s menším časovým posunom na jeseň tohto roka. Regionálna komora počíta aj s tradičnými folklórnymi slávnosťami v Červeníku, ktoré budú kombináciou folklóru a k nemu patriacemu dožinkovému poďakovaniu za vypestovanú a pozbieranú úrodu v krajiny. Samozrejmosťou by mali ostať aj Cibuľové slávnosti, ktoré madunickí poľnohospodári musia aj v tomto roku tak ako vlani, vzhľadom na covid-19, programovo okresať a zamerajú sa najmä na športovo ladenú časť osláv zberu tejto plodiny. RPPK Trnava počíta aj s podujatím – Deň koní v Maduniciach a s pravidelnými jesennými školeniami pre trnavských poľnohospodárov. No a čerešničkou na torte – pokiaľ to bude možné -  ostáva príprava v poradí už 51. ročníka Reprezentačného plesu poľnohospodárov trnavského regiónu vo formáte a veľkosti spred covidového obdobia.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce