Spustili sme registráciu do 9. ročníka Hovorme o jedle

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora od 13. septembra spúšťa registráciu základných škôl do 9. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. 

Podmienkou účasti v súťaži je samotná registrácia škôl. Základné školy sa môžu registrovať v termíne od 13. septembra do 11. októbra 2021. Elektronický registračný formulár nájdu na stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“. Škola, ktorá sa do súťaže zaregistruje až po 11. októbri, už nebude do súťaže zaradená. 

Aktuálny 9. ročník Hovorme o jedle sa opäť uskutoční v októbri – tentokrát v termíne 11.-15. október. 

Na žiakov základných škôl čaká 10 vyhlásených denných tém. Päť tém sa týka konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy). Ďalších 5 tém sa zameriava na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pôvodu potravín, označovania potravín, významu potravín pre zdravý rozvoj ľudského tela a objavovania významu potravín pre regionálny rozvoj, rast zamestnanosti a ochranu životného prostredia.

Súčasťou Projektu Hovorme o jedle je aj výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a súťaž pre mladých fotografov s názvom „Očami gurmána“. 

V minulých ročníkoch obľúbená literárna súťaž dostala tentokrát názov „Najzdravšie ovocie a zelenina nám rastie za rohom“. Práve na túto tému budú môcť žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl písať rôzne eseje, úvahy či básne, v ktorých vyjadria svoj vzťah k produktom vypestovaným na Slovensku.

V prípade zavedenia dištančného vyučovania na základných školách z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 sa IX. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity uskutoční od 13. septembra 2021 do 15. októbra 2021 na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom web stránky www.opotravinach.sk a e-mailovej adresy [email protected]

Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj, rast zamestnanosti a ochranu životného prostredia. 


 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN