Svetové ceny palmového oleja sú na desaťročných maximách

Index cien potravín FAO dosiahol v septembri 2021 v priemere 130 bodov, čo predstavuje navýšenie oproti augustu o 1,5 bodu (1,2%). Hodnota indexu je zároveň medziročne vyššia až o 32,1 bodu (32,8%). Najnovší nárast bol do značnej miery spôsobený vyššími cenami väčšiny obilnín a rastlinných olejov. Ceny mlieka a cukru rovnako posilnili, ceny mäsa zostali stabilné. 

»Index cien obilnín FAO dosiahol v septembri v priemere 132,5 bodu, čo je o 2,6 bodu (2,0%) viac ako v auguste. Index je aktuálne o 28,5 bodu (27,3%) nad úrovňou spred roka. Spomedzi hlavných obilnín sa svetové ceny v septembri zvýšili najviac pri pšenici o takmer 4% a medziročne až o 41%. Silný dopyt a horšia dostupnosť naďalej tlačili ceny pšenice nahor. Ceny ryže v septembri vzrástli a to najmä pre zlepšenie obchodných aktivít. Medzinárodné ceny jačmeňa sa v septembri tiež zvýšili o 2,6% a to v dôsledku silného dopytu a zhoršených vyhliadok na produkciu v Ruskej federácii a ziskov na ďalších trhoch. Naopak, svetové ceny kukurice zostali vo všeobecnosti stabilné, medziročne sú však takmer o 38% nad úrovňou zo septembra 2020.

»Index cien rastlinného oleja FAO zaznamenal v septembri v priemere 168,6 bodu, čo je medzimesačne nárast o 2,9 bodu (alebo 1,7%). Medziročne sú však ceny až o 60% vyššie. Nárast bol spôsobený predovšetkým vyššími hodnotami palmového a repkového oleja, ceny sójového a slnečnicového oleja klesali. Medzinárodné ceny palmového oleja rástli tretí mesiac po sebe a dosahovali desaťročné maximá. Bolo to spôsobené silným globálnym dopytom po dovoze, ktorý sa zhodoval s obavami z nedostatočnej potenciálnej produkcie v Malajzii v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku pracovnej sily pre silnejúcu migráciu. Svetové ceny sóje a slnečnicového oleja naopak v septembri klesli v dôsledku neistôt týkajúcich sa príjmu sóje v odvetví bionafty a vyhliadok na rozsiahle globálne dodávky v sezóne 2021/22. 

»Index cien mliečnych výrobkov FAO dosiahol v septembri v priemere 117,9 bodu, čo je v porovnaní s augustom nárast o 1,7 bodu (1,5%). Medziročne sa index zvýšil o 15,6 bodu (15,2%). V septembri rástli medzinárodné cenové ponuky pre všetky mliečne výrobky, pričom sušené odstredené mlieko (SMP) a maslo rástli prudko. Spôsobené to bolo najmä pre značný globálny dopyt po dovoze pri obmedzenej dostupnosti vývozu, najmä z Európy, v dôsledku nízkych zásob a sezónneho poklesu produkcie mlieka. Obmedzená produkcia mlieka v Oceánii v tejto fáze novej sezóny spojená s nízkymi zásobami tiež zdvihla svetové ceny masla a SMP. Ceny sušeného plnotučného mlieka (WMP) a syra medzitým mierne vzrástli v dôsledku kombinácie obmedzenej výroby, nízkych zásob a stabilného vnútorného dopytu v Európe.

»Index cien mäsa FAO dosiahol v septembri v priemere 115,5 bodu, čo je prakticky nezmenená hodnota, ktorú sme zaznamenali aj v auguste. Medziročne hodnota indexu podrástla o 24,1 bodu (26,3%). V septembri sa medzinárodné cenové ponuky pre ovčie mäso ďalej zvyšovali, čo bolo dôsledkom pevného globálneho dopytu. Rast cien hovädzieho mäsa rovnako pokračoval v nezmenenej miere, pretože obmedzená dostupnosť jatočného dobytka v Oceánii a Južnej Amerike mala vplyv na globálne dodávky. Naopak, cenové ponuky pre hydinové mäso po deväťmesačnom nepretržitom raste mierne poklesli. Spôsobené to bolo najmä zvýšeným objemom globálnych dodávok. Svetové ceny bravčového mäsa tiež klesali a to v dôsledku nižšieho dovozného dopytu z Číny a poklesu vnútorného dopytu, najmä v Európe. 

»Index ceny cukru FAO podrástol medzimesačne len mierne a zaznamenal v priemere 121,2 bodu. Hodnota indexu však medziročne vzrástla značne a to až o 42,2 bodu (53,5%). Obavy zo zníženej produkcie v Brazílii, ktorá je najväčším svetovým vývozcom cukru v dôsledku dlhotrvajúcich suchých poveternostných podmienok a mrazov, naďalej podporovali rast svetových cien cukru. Vyššie ceny etanolu navyše podporili väčšie využitie cukrovej trstiny na jeho výrobu v Brazílii. Tlak na rast cien bol však obmedzený spomalením globálneho dovozného dopytu po cukre a dobrými perspektívami výroby u kľúčových vývozcov, akými sú India a Thajsko. 

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN