Informácia z prvého zasadnutia Komoditnej rady pre ovce a kozy

Činnosť komoditnej rady podľa platného štatútu je najmä: 

 

1. sleduje a hodnotí vývoj situácie na trhu s ovcami, kozami, s ovčím a kozím mliekom a mäsom a výrobkami z nich vrátane monitoringu ich cien,
2. prerokúva informácie o produkcii, spracovaní a marketingu oviec a kôz, ovčieho a kozieho mlieka a mäsa a výrobkov z nich, 
3. prerokúva návrhy na uplatňovanie nástrojov usmerňovania trhu s ovcami, kozami, s ovčím a kozím mliekom a mäsom a výrobkami z nich,
4. prerokúva návrhy a podnety členov komoditnej rady a ostatné úlohy uložené ministrom.

Komoditná rada mala ustanovujúce zasadnutie v stredu 6.3.2013 v Bratislave na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Členmi komoditnej rady sú zástupcovia prvovýrobcov, spracovatelia, zástupcovia orgánov štátnej správy, chovateľského zväzu, výskumu, poľnohospodárskej univerzity a SPPK.

Program prvého zasadnutia: 
 

1. Privítanie, otvorenie
2. Voľba predsedu a podpredsedu
3. Aktuálna situácia v chove oviec a kôz
4. Diskusia
5. Záver

Na prvom zasadnutí bol zvolený za predsedu komoditnej rady Ing. Eduard Janíček ako zástupca prvovýrobcov. Podpredsedom bol zvolený pán Ing. Sven Harman, zástupca spracovateľov mlieka. Tajomníkom komoditnej rady je Ing. Róbert Meszároš, pracovník ministerstva.

V hodnotení aktuálnej situácie boli poskytnuté informácie od nákupcov jahniat. Predpokladá sa, že nákupná cena jahniat bude na úrovni nižšej ako v roku 2012. Celkový počet oviec sa mierne medziročne zvýšil. U kôz je počet zvierat mierne nižší. 
Produkcia mlieka, mäsa a vlny bola hodnotená na základe štatistických údajov z roku 2012, konečné údaje budú k dispozícii v mesiaci apríl 2013 a následne budú zverejnené v Situačnej a komoditnej správe na Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 
V rámci svetového trhu je stále nedostatok jahňacieho mäsa resp. ovčieho mäsa v EÚ. EÚ každý rok dováža takmer 290 tis. ton mäsa, najvyššiu kvótu mám Nový Zéland takmer 230 tis. ton ovčieho mäsa.

Na zasadnutí sa členovia komoditnej rady zhodli na potrebe riešiť situáciu v oblasti bryndze, ktorá je dovážaná z iných členských krajín s výrazne nižším podielom, často aj s podielom inej zložky ako mlieko a je predávaná spotrebiteľom ako „bryndza“. Ide o zavádzanie spotrebiteľa. Komoditná rada sa nezaoberala chovom kôz, o tejto oblasti bude rokovať na ďalšom zasadnutí, ktoré bude viesť riadne zvolený predseda komoditnej rady.

 Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce