SPPK pripomienkovala Strategický plán

Pripomienkovanie Strategického plánu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá začne platiť už budúci rok, je takmer na konci. Strategický plán bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania 4. januára a na pripomienkovanie zásadného dokumentu, ktorý mal takmer 700 strán, dostali agropotravinári 5 pracovných dní. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podala celkovo 64 pripomienok, čo svedčí o širokej diskusii naprieč členskou základňou komory a vysokom záujme o túto problematiku. Ďalšia etapa prípravy budúcej SPP, na ktorej sa SPPK aktívne podieľa prakticky už štvrtý rok, tak bola ukončená.

V dokumente možno nájsť množstvo pozitív, ale aj pasáže, s ktorými najväčšia agropotraviárska komora nemôže súhlasiť.

Medzi pozitíva môžeme zaradiť definíciu aktívneho poľnohospodára, stropovanie priamych platieb so započítaním osobných nákladov, ale aj snahu o zefektívnenie čerpania financií z 2. piliera a to finančnými stropmi na investície.

S čím SPPK nemôže súhlasiť, sú najmä výšky zdrojov v jednotlivých kategóriách hospodárskych zvierat, resp. podporovaných plodinách. Pozemkové úpravy mali byť financované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti EÚ, a nie z prostriedkov pre agropotravinársky sektor. Nejde totiž len o poľnohospodársku problematiku, usporiadanie pozemkového vlastníctva sa dotýka celej spoločnosti. Vyššia podpora by mohla ísť aj do ANC oblastí. Z nášho pohľadu sa bude musieť zvýšiť spolufinancovanie 2. piliera, pretože nebudeme vedieť držať krok s okolitými krajinami a naša konkurencieschopnosť opäť oslabne.

SPPK počas celej prípravy a aj v tomto medzirezortnom pripomienkovom konaní upozorňovala na nevyhnutnosť maximálne prispôsobiť pripravovanú poľnohospodársku politiku - jednotlivé typy podpôr a podmienky hospodárenia - potrebám Slovenska. Pri termínoch kosenia a pasenia trvalých trávnych porastov je našou požiadavkou zreálnenie týchto termínov v záujme zberu krmovín vo vhodnom čase a predchádzania chybám v oblasti priamych podpôr.

V pondelok 17. januára 2022 sa uskutoční rozporové konanie k vzneseným pripomienkam. SPPK bude obhajovať vznesené pripomienky svojich členov s cieľom čo najoptimálnejšie nastaviť finančné podpory a prispôsobiť pripravované podmienky prírodným a hospodárskym špecifikám Slovenska.

Strategický plán by mal byť zaradený na rokovanie vlády 26. januára 2022. Následne má byť predložený Európskej komisii a do Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce