Únia priemyselných pekárov Slovenska k cenovej politike

     Únia priemyselných pekárov Slovenska (ÚPPS) nikdy nezasahovala a ani nebude zasahovať do cenovej politiky a cenotvorby svojich členov, teda do primeranej marže a predajnej ceny výrobkov, ale prenecháva zodpovednosť na členov samotných. Uviedol to predseda ÚPPS Slavomír Moravčík.

"Všetci priemyselní pekári sa musia samostatne rozhodnúť, či budú porušovať zákon, a tým destabilizovať svoje vlastné podnikanie, alebo budú platnú legislatívu dodržiavať tak, že im to umožní svoje podniky zachrániť a rozvíjať," priblížil.

Zdôraznil zároveň, že ekonomicky oprávnenými nákladmi sú podľa zákona číslo 18 z roku 1996 o cenách náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu.

Cieľom stanovenia ekonomicky oprávnených nákladov u vybraných pekárenských výrobkov je podľa Moravčíka snaha ÚPPS o dodržiavanie zákona o cenách v pekárenskom odvetví a pri predaji pekárenských výrobkov. "Nerešpektovanie ekonomicky oprávnených nákladov je totiž podľa horeuvedenej právnej normy priamym porušením cenovej disciplíny, za čo hrozia priemyselným pekárom značné finančné sankcie," podotkol Moravčík.

Zákon o cenách podľa neho obsahuje okrem iného aj priamy zákaz dohodnúť tzv. neprimeranú cenu výrobku, teda takú, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. "Práve dohodnutie neprimerane nízkej ceny pri predaji výrobkov je porušením zákona. Ak by priemyselní pekári takto postupovali, okrem hrozby sankcií by prišlo k destabilizácii trhu a zásad podnikania, ktorého cieľom je dosahovanie zisku a nie generovanie strát,"upozornil ďalej predseda únie priemyselných pekárov.

ÚPPS na neprimerane nízke ceny pekárenských výrobkov v obchodných vzťahoch upozorňuje už dlhšie. "V ostatných štyroch rokoch prišlo k nárastu surovinových nákladov v priemere o 38 % a nárastu personálnych nákladov o vyše 20 %. Samotné nákupné ceny základných výrobkov však klesli viac ako o 8 %," spresnil Moravčík 10. októbra 2014.

Únia priemyselných pekárov Slovenska je záujmové združenie právnických osôb - podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti priemyselného pekárstva. Vznikla 24. júna 2014. Členovia únie svojimi výrobkami denne zásobujú celé Slovensko s pokrytím viac ako 70 % trhu.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce