SPU otvorila nový akademický rok

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre 18. septembra otvorila nový akademický rok 2023/24. Do prvých ročníkov na šiestich fakultách sa zapísalo takmer 1200 študentov.

Vo svojom príhovore rektorka Klaudia Halászová priblížila vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a projektovú činnosť SPU v uplynulom období a načrtla nové výzvy. V úvode pripomenula základné posolstvá SPU ako je akademická integrita, excelentnosť, inklúzia, zodpovednosť, úcta, spolupráca, inovácia, internacionalizácia a udržateľnosť.

„Už dávno sa nás svet nepozerá ako na šesť fakúlt, ale ako na jeden funkčný celok. Aj preto sme spolu s vedením fakúlt prijali spoločné strategické ciele i v podobe zavedenie celouniverzitného vnútorného systému kvality,“ uviedla rektorka. Dodala, že týmto pojmom SPU intenzívne žila celý predchádzajúci akademický rok, keď ju ako jednu z prvých univerzít navštívila pracovná skupina Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Jej úlohou bolo posúdiť vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na univerzite. „Všetky fakulty, ako aj univerzitné pracoviská, boli súčasťou hodnotiaceho procesu a pevne veríme, že sme ho úspešne zvládli,“ povedala K. Halászová. Tiež  vyzdvihla, že SPU sa umiestňuje na popredných priečkach v prestížnych rebríčkoch. Dôkazom jej kvality je aj nedávne udelenie Európskou komisiou prestížnej značky kvality v oblasti riadenia ľudských zdrojov HR Excellence in Research.

Ako ďalej rektorka zdôraznila, pre akceleráciu vedy a výskumu, inovácie a kvalitu ľudských zdrojov je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné finančné zdroje. „SPU stále patrí do prvej tretiny vysokoškolských inštitúcií na Slovensku v objeme získavania financií z grantových schém. Sme veľmi úspešní v riešení mnohých vedeckovýskumných projektov. Výsledkom je aj 24 predmetov priemyselného vlastníctva a patentových prihlášok,“ uviedla K. Halászová.

Tiež konštatovala, že pomer nastavenia celouniverzitných výskumných tímov SPU umožňuje budovať významnú infraštruktúru nevyhnutnú pre zaradenie do európskej siete výskumných infraštruktúr.  V tomto roku je to dobudovanie špecializovaného pracoviska VC AgroBioTech - Potravinového inkubátora, dokončujú sa stavebné práce Kreatívneho centra na podporu kreatívneho priemyslu a prebiehajú práce na budovaní Environmentálneho centra, kde spolu s Botanickou záhradou vznikne unikátny priestor na popularizáciu klimatických tém. Finišuje aj projekt úpravy zelených plôch univerzitného areálu s budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý zahŕňa takmer 15-tisíc metrov štvorcových. Aj ďalšími aktivitami buduje SPU svoj imidž zelenej univerzity. „Do konca roka 2023 budú v areáli SPU v rámci projektu BIO:VCEL:IN na zhruba dvoch hektároch založené biodiverzitné lúky s jedinečnou ukážkovou zbierkou kvitnúcich lúčnych spoločenstiev na Slovensku. Napájame sa aj na stratégiu mesta Nitry v oblasti odpadového hospodárstva a dokončujeme budovanie už druhého miesta polopodzemných kontajnerov na odpad,“ povedala K. Halászová. V rámci modernizácie a zveľaďovania infraštruktúry SPU zrealizovala viacero zámerov. Dokončila rekonštrukciu Študentského domova Antona Bernoláka, ako aj univerzitného bazéna. Okrem modernizácie týchto objektov bolo hlavným cieľom zníženie ich energetickej náročnosti.

Slávnostnému auditóriu sa prihovoril aj predseda Správnej rady SPU Peter Matejovič, generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zuzana Nouzovská, primátor Nitry Marek Hattas a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho. Hostia akademickej obci SPU adresovali slová uznania i výzvu študentom, aby naďalej šírili dobré meno svojej alma mater v odbore, ktorý je kľúčom k životu – v poľnohospodárstve. Predseda SPPK zdôraznil najmä dôležitosť rozvíjať prepojenie štúdia a praxe. Tiež pripomenul, že slovenské poľnohospodárstvo dnes potrebuje aktívneho poľnohospodára. „Kvalitný odborník má byť zlúčením viacerých profesií. To znamená, že treba vychovať v jednej osobe agronóma, mechanizátora, ale i ekonóma. Zároveň si prax žiada aj stabilných a zodpovedných ľudí v štátnych inštitúciách. Tridsať päť percent všetkých financií z Európskej únie ide práve do slovenského agrosektora a ich prerozdelenie si vyžaduje aj odborníkov z univerzity,“ uviedol Emil Macho. Na záver študentov povzbudil, aby sa zaujímali o slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, s tým, že  dvere do praxe majú vždy otvorené.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce