V Európskom parlamente zvíťazil sedliacky rozum

V Európskej únii sa nateraz nebude dramaticky znižovať množstvo pesticídov v poľnohospodárstve. Rozhodol o tom Európsky parlament, keď včera (22. októbra) odmietol návrh Nariadenia o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Prijatie tohto návrhu by pre slovenské poľnohospodárstvo znamenalo obrovský prepad v produkcii plodín a ako krajina by sme sa stali takmer úplne závislou na dovoze zahraničných potravín a to aj z tretích krajín. Do lobingu na európskej úrovni sa zapojila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Rozhodnutie Európskeho parlamentu vnímame ako príležitosť na korektnejšiu a odbornejšiu diskusiu s poľnohospodármi EÚ o spôsobe a možnostiach, ako vie európska produkcia potravín nastúpiť na zelenšiu cestu.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa viac ako rok snažila na európskej úrovni odbornými argumentami usmerniť búrlivú debatu o spôsobe radikálneho zníženia prípravkov na ochranu rastlín v celej Európskej únii. Zapojili sme sa do viacerých diskusií aj s ďalšími krajinami zo strednej a východnej Európy a spoločne sme v rámci regiónu V4 a Konzorcia s českými agrárnymi samosprávami europoslancom vysvetľovali, prečo sú predstavy Európskej komisie o znižovaní týchto látok výrazne odtrhnuté od reality dopadov tohto návrhu na poľnohospodársku produkciu. 

Nariadenie o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín pripravené Európskou komisiou bolo predstavené v júni 2022 a výrazne pobúrilo poľnohospodárov v celej Európskej únii. Podľa SPPK by jeho prijatie znamenalo koniec poľnohospodárstva v podobe, ako ho teraz poznáme.

Sporné pre nás neboli len právne záväzné ciele Únie o polovicu znížiť používanie prípravkov na ochranu rastlín a nebezpečných prípravkov. Nesúhlasili sme ani s tým, že krajiny ako napríklad Slovensko, ktoré týchto látok používajú výrazne menej, by museli znížiť ich aplikovanie takmer rovnako než tie európske krajiny, ktoré plodiny pestujú pri niekoľkonásobne vyšších dávkach účinných látok. Najproblematickejší bol ale zákaz používania všetkých prípravkov na ochranu rastlín v citlivých oblastiach, kam je na Slovensku zaradených takmer 80% poľnohospodárskej pôdy. Európski poľnohospodári budú naďalej zlepšovať svoju environmentálnu udržateľnosť, ale potrebujú reálne ciele a potrebnú podporu, čo sú dva prvky, ktoré v návrhu Európskej Komisie chýbali.

„Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa bude tejto oblasti naďalej venovať. Budeme sa snažiť o maximálne odborný dialóg s politikmi na domácej a aj európskej pôde. Riešenia sa dajú nájsť len prostredníctvom dialógu s poľnohospodármi, a nie vnucovaním nereálnych cieľov, ktoré dramaticky môžu poškodiť potravinovú bezpečnosť krajiny. Poďakovanie preto patrí všetkým slovenským a českým europoslancom, ktorí hlasovali v súlade s prioritami poľnohospodárov oboch krajín,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Európsky parlament nielen odmietol návrh ako taký, ale ani ho nevrátil naspäť na dopracovanie Výboru pre životné prostredie (ComEnvi), ktorý za tento návrh doteraz zodpovedal. Na ťahu bude teraz pravdepodobne opäť Európska komisia. Zintenzívnenie rokovaní o tomto návrhu očakávame najmä po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2024.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce