Aktuálna legislatíva a usmernenia MPRV SR v oblasti priamych platieb

V súvislosťou so začiatkom podávania jednotných žiadostí o podporu si dovoľujeme dať Vám do pozornosti aktuálne informácie k právnym predpisom a k usmerneniam MPRV SR.

Dňa 15. 04. 2024 nadobudla účinnosť novela nariadenia vlády SR č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z toho dôvodu Vám zasielame link na účinné znenie nariadenia: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/120/20240415.html

Dňa 15.04. nadobudlo účinnosť Usmernenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 ktorým sa stanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality. Link na usmernenie: SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB - Usmernenia - Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k nariadeniu vlády SR č. 435/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality verzia 2.0 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

Dňa 15.04. nadobudlo účinnosť Usmernenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 ktorým sa stanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb. Link na usmernenie: SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB - Usmernenia - Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k nariadeniu vlády SR č. 436/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb verzia 2.0 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

Dovoľujeme si odporučiť Vám, poskytnúť tieto informácie Vašim členom.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce