Ministri prijali delegované akty novej SPP

Ministri pôdohospodárstva EÚ prijali delegované akty pre novú Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). COPA-COGECA (C-C) zdôrazňuje, že to umožní farmárom realizovať ich výrobné plány na nadchádzajúcu sezónu. “Farmári sa nemohli rozhodnúť, čo budú v nadchádzajúcej sezóne pestovať, kým neboli jasne stanovené pravidlá.”, povedal ústredný riaditeľ C-C, Pekka Pesonen.

Pán Pesonen reagoval aj na správu Európskej komisie k implementácií režimu pre ovocie a zeleninu, pričom zdôraznil, že systém funguje veľmi dobre a že výrobné organizácie, ako napríklad družstvá musia mať motiváciu, aby tak umožnili farmárom získať väčší profit z produkcie a vyššiu pridanú hodnotu. Správa dokazuje, že podiel celkovej hodnoty produkcie ovocia a zeleniny obchodovanej organizáciami výrobcov, akými sú napríklad družstvá, v období rokov 2008-2010, teda po reforme v roku 2007, výrazne vzrástol, a to na 43,9%.  Pekka Pesonen takisto zdôraznil, že je to v súlade so stanoviskami C-C. Nedávne krízy v sektore potravín dokazujú, že výrobcovia, ktorí sú  členmi organizácií výrobcov sú na tom oveľa lepšie ako tí, ktorí pracujú sami pre seba. Je dokázané, že systém pracuje dobre a musí byť udržaný a zdokonalený. Byrokracia sa musí znížiť, musí sa posilniť právna istota, ako aj pravidlá pre organizácie výrobcov. Organizácie výrobcov  potrebujú spoľahlivý a stabilný politický rámec, aby vedeli čeliť nadchádzajúcim problémom.

Pesonen uvítal aj rokovania ministrov týkajúce sa sektoru mlieka a požiadal ich, aby zamerali pozornosť na “hladké pristátie” (soft landing), týkajúce sa končiaceho systému mliečnych kvót. „Vo svete je vysoký dopyt po mliečnych produktoch, pričom európski farmári musia platiť pokuty. Potrebujeme sa zamerať na možnosti nájdenia akceptovateľných riešení v rámci systému.“, dodáva Pesonen.

 

 

Vypracovala: Marianna Čertíková, SPPK

Zdroj: Tlačová správa C-C, 15. 04. 2014 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce