Prvovýrobcovia mlieka Žilinského kraja: Produkcie mlieka sa nechceme vzdať!

 
Hlavným cieľom stretnutia poľnohospodárov v Blatnici bolo poukázať na čoraz viac sa zhoršujúcu situáciu v sektore kravského mlieka, jasne pomenovať jej príčiny a najmä ponúknuť riešenia, ktoré by mohli súčasný nepriaznivý stav v prvovýrobe mlieka zastaviť alebo aspoň spomaliť.
 
Prepad nákupných cien surového krajského mlieka nadobudol v posledných dňoch stúpajúcu tendenciu. Potvrdil to aj hosť stretnutia Krajskej rady RPPK ŽSK Alexander Pastorek, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a zároveň predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Kým ešte cca.pred dvoma mesiacmi sa ceny mlieka pohybovali v priemere na úrovni 30 centov za kilogram suroviny, v týchto dňoch sa najmä v južných regiónoch Slovenska ocitli už 5 centov pod touto kritickou hranicou a to na úrovni 25 centov (a aj menej) za kilogram mlieka. Aj preto upozornil A.Pastorek prítomných prvovýrobcov, aby vývoj trhu pozorne sledovali, pretože to môže byť otázka niekoľkých týždňov a podobný scenár sa môže prejaviť aj v žilinskom regióne. Zároveň podotkol, že vie už o dvoch podnikateľoch, ktorí sa za takejto situácie rozhodli ukončiť chov dojníc.
 
Pritom práve výroba mlieka v tejto produkčnej oblasti je pre poľnohospodárov, ich firmy, zamestnanosť a ekonomiku v regióne kľúčovou. Tamojšie regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory ŽSK totiž podnikajú práve v horských a podhorských oblastiach, kde prakticky v rastlinnej výrobe neexistuje alternatíva ako náhrada za výrobu mlieka. Predseda PD Belá-Dulice Bohumír Sumka v tejto súvislosti uviedol, že v ich podniku práve mlieko prináša tržby vo výške vyše 50% z celkových príjmov a preto sa ich prepad nákupných cien mlieka bytostne dotýka: „Netreba zabúdať, že tu máme obdobie zrušených kvót a preto súčasná situácia v sektore mlieka môže byť ešte oveľa dramatickejšia, ako bola v roku 2008-2009 v čase mliečnej krízy“, uviedol B.Sumka.
 
Predseda Krajskej rady RPPK ŽSK Marián Kohút zdôraznil: „V preambule Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie je jeden z jej hlavných cieľov primerané zabezpečenie príjmov ľudí na vidieku, teda hlavne v agrosektore. Nevidíme optimisticky situáciu vo výrobe mlieka v severných regiónoch Slovenska. Aj napriek tomu dôrazne opakujeme, že sa jej nechceme vzdať! Do chovov sme investovali milióny eur, v podnikoch máme zamestnaných desiatky ľudí, častokrát je do výroby mlieka zapojená aj viac ako polovica ľudí z konkrétnej dediny. Ale nemôžeme dlhodobo produkovať mlieko so stratou. Ak budeme musieť prepúšťať ľudí, sociálna situácia v regióne by sa výrazne zhoršila. Preto jednoznačne hovoríme: my si pýtame podporu na robotu, nie podporu na to, aby sme ju prejedli“, uzavrel M. Kohút.
 
Podľa štatistík odvetvie výroby mlieka zamestnáva približne 10tisíc Slovákov. V spracovateľskom priemysle s mliekom ďalej pracuje ďalších 4tisíc ľudí. S ohľadom na zachovanie produkcie mlieka na severe Slovenska a zachovanie zamestnanosti KR RPPK ŽSK prijala 11.5.2015 návrhy opatrení, ktoré by mohli zmierniť napätú situáciu. Napríklad požadujú prísnejšiu ochranu domáceho trhu pred dovozovým tovarom pochybnej kvality a neadekvátnej ceny, ochranu už vložených investícií či nahradenie výpadku dotácií v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike v regiónoch s horšími výrobnými podmienkami inými formami dotačných titulov.     
 
Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka A. Pastorek v tejto súvislosti uviedol, že koncom mája je naplánované stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom. Bude ho informovať o dramatickom prepade nákupných cien surového kravského mlieka a oficiálne mu predstaví aj návrhy riešení, ktoré 11.5.2015 na stretnutí v Blatnici prijala KR RPPK ŽSK. Ako totiž zdôraznil na záver Alexander Pastorek, v súčasnej dobe slovenský poľnohospodár nevie takéto bremeno uniesť na vlastných pleciach a preto potrebuje na preklenutie krízy v mliečnom sektore aj pomoc zo strany štátu: „Keď totiž silné európske krajiny pomôžu svojim farmárom dotáciami, tak poľnohospodári ľahko prežijú aj dva roky prepadov cien a ďalej sa potom budú veselo usmievať na trhu, no my tu už vôbec nebudeme“, uzavrel diskusiu predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN