Agrokomplex 2015 aj s prezentáciou SPPK

Vážení členovia, vážená odborná verejnosť, vážení spotrebitelia,
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície v pavilóne M1 počas 42. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. až 23. 8. 2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. V spoločnej expozícii SPPK sa predstaví 45 potravinárskych a poľnohospodárskych podnikateľských subjektov, zväzov a združení. Pre návštevníkov pripravuje SPPK rôzne ochutnávky potravinárskych produktov od slovenských výrobcov a zaujímavé aktivity pre deti i dospelých. Dôležitou súčasťou expozície bude projekt Efektívny systém zberu, separácie, zhodnocovania a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku ‑ základ európskej recyklačnej spoločnosti, ktorý finančne podporil Recyklačný fond.
 
Hlavným cieľom projektu je prispieť k informovanosti spotrebiteľov o systéme zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z agropotravinárskeho priemyslu. Projekt má zároveň prispieť k zvýšeniu povedomia Slovákov v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu. Ten sa totiž javí ako najvýznamnejší nástroj na znižovanie množstva komunálneho odpadu a ďalšie zhodnocovanie odpadov vo forme suroviny, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Projekt má pozitívne ovplyvňovať podnikateľskú základňu pre plnenie povinností v oblasti odpadového a obalového hospodárstva. 
 
Tešíme sa na Vás v expozícii Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na spoločnom sviatku slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.  
 
 
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce