SPPK logo

Nariadenie vlády SR o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Účinnosť od: 1.4.2015

Klúč |  31.03.2015

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 1.4.2015

Klúč |  28.02.2015

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 1.4.2015

Klúč |  28.02.2015

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o mede

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. Účinnosť od: 24.6.2015

Klúč |  28.02.2015

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 1.3.2015

Klúč |  31.01.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN