Princíp opatrnosti: vymoženosť alebo prekážka?

Princíp opatrnosti: vymoženosť alebo prekážka?

Princíp opatrnosti sa vzťahuje na stav vedeckej neistoty, keď ohľadom škodlivosti nejakej látky síce existuje dôvodné podozrenie, ale názor príslušnej vedeckej komunity je nejednotný. Jeho uplatňovanie potom znamená, že uvádzanie podozrivej látky na trh sa predbežne zakáže pokiaľ sa vedecký spor nevyrieši a bude možné prijať konečné rozhodnutie.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., odbor potravinárstva a obchodu SPPK

22.02.2016

Európska komisia po prvýkrát formálne odsúdená Tribunálom Európskej únie!

Európska komisia po prvýkrát formálne odsúdená Tribunálom Európskej únie!

16. decembra 2015 odsúdil Tribunál EÚ Európsku komisiu z dôvodu „nekonania“ vo veci endokrinných disruptorov.

Igor Šarmír, SPPK

27.12.2015

EFSA dala zelenú pre ďalšie používanie glyfosátu v EÚ!

EFSA dala zelenú pre ďalšie používanie glyfosátu v EÚ!

„Je nepravdepodobné, že je glyfosát génotoxický (toxický pre DNA) alebo že predstavuje kancerogénnu hrozbu pre človeka.“ Také je stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zverejnené vo štvrtok 12. novembra 2015.

denník Le Monde, PhDr. Igor Šarmír, PhD.

16.11.2015

Požehná Európska komisia glyfosát (a Roundup) na ďalších 10 rokov?

Požehná Európska komisia glyfosát (a Roundup) na ďalších 10 rokov?

Povolenia na komercializáciu a na používanie potenciálne rizikových produktov, pesticídov na prvom mieste, sú udeľované na dobu určitú (najčastejšie na desať rokov).

Igor Šarmír, SPPK

02.11.2015

Bisfenol A - členské štáty nerešpektujú stanovisko EFSA

Bisfenol A - členské štáty nerešpektujú stanovisko EFSA

V priebehu posledných rokov je najproblematickejším aspektom fungovania EFSA pozícia voči téme „endokrinné disruptory“ vo všeobecnosti a obalovej látke s názvom Bisfenol A (BPA) zvlášť.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., SPPK

03.07.2015

Chlorečnany v potravinách: riziko pre verejné zdravie

Chlorečnany v potravinách: riziko pre verejné zdravie

Dlhodobá expozícia chlorečnanov v potravinách (najmä v pitnej vode) môže predstavovať potencionálne zdravotné riziko pre deti, ktoré trpia miernou alebo strednou jódovou deficienciou.

25.06.2015

Vedecké stanovisko úradu EFSA k akrylamidu v potravinách

Vedecké stanovisko úradu EFSA k akrylamidu v potravinách

Na základe podrobného prehodnotenia doterajších výsledkov úrad EFSA zverejnil svoje vedecké stanovisko zaoberajúce sa akrylamidom v potravinách.

08.06.2015

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ (od Paracelseho princípu k endokrinným disruptorom)

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ (od Paracelseho princípu k endokrinným disruptorom)

Bezpečnosť potravín patrí oprávnene medzi priority EÚ. Ide ale o koncept, ktorý sa od určitého obdobia vyvíja a riadi nezávisle od „kvality potravín“, hoci je veľmi diskutabilné, či je to správne. Možno súhlasiť s tvrdením, že „nie všetky bezpečné potraviny sú kvalitné, pričom dlhodobá konzumácia potravín posúdených ako bezpečné, ktoré nespĺňajú kvalitatívne kritériá, môže byť riziková“.

RNDr. Igor Šarmír, PhD., SPPK

05.06.2015

EFSA a endokrinné disruptory: ďalší črtajúci sa škandál Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

EFSA a endokrinné disruptory: ďalší črtajúci sa škandál Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dostáva v očiach širokej a najmä odbornej verejnosti stále viac nálepku „piatej kolóny nadnárodných spoločností, najmä chemických, agrochemických a biotechnologických“.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, SPPK

05.06.2015

Čiastočné moratórium na neonikotínoidy: prvá bilancia

Čiastočné moratórium na neonikotínoidy: prvá bilancia

Je tomu už približne dva roky čo sa v apríli 2013 Európska komisia rozhodla zaviesť na území všetkých členských štátov moratórium na niektoré používania v poľnohospodárstve štyroch insekticídových molekúl....

30.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce