SPPK: Podporujeme podnikanie znevýhodnených mladých ľudí v poľnohospodárstve

SPPK: Podporujeme podnikanie znevýhodnených mladých ľudí v poľnohospodárstve

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je odborným garantom projektu s názvom: BioFarma – naše zamestnanie, naše poslanie!

Ing. Marianna Čertíková, odbor poľnohospodárstva a služieb

09.11.2015

Praktické školenie k cenným papierom a verejným skladom

Praktické školenie k cenným papierom a verejným skladom

SPPK organizuje školenie s cieľom zvýšenia informovanosti prevádzkovateľov verejných skladov, držiteľov cenných papierov (tovarových a skladiskových záložných listov), ale aj záujemcov o možnosti získania finančných prostriedkov na určitý čas.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD., SPPK

05.11.2015

Stretnutie bývalého a súčasného vedenia RPPK Trnava

Stretnutie bývalého a súčasného vedenia RPPK Trnava

Každoročne v októbri, mesiaci úcty k starším, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave organizuje priateľské stretnutie terajších a bývalých predsedov a riaditeľov členských subjektov.

RPPK Trnava

04.11.2015

Nový zákon o odpadoch zavedie nové štandardy triedeného zberu: za triedený zber budú platiť výrobcovia

Nový zákon o odpadoch zavedie nové štandardy triedeného zberu: za triedený zber budú platiť výrobcovia

Do roku 2020 musí Slovensko na základe európskej legislatívy triediť 50 percent komunálnych odpadov. Dnes však Slováci recyklujú iba približne 8 percent, čo je skoro najmenej z členských krajín Európskej únie.

EurActive

Klúč |  03.11.2015

Situácia na trhu s ovčím a kozím mäsom

Situácia na trhu s ovčím a kozím mäsom

Dňa 26.10.2015 sa v Bruseli uskutočnilo zasadanie skupiny pre občiansky dialóg „Ovčie a kozie mäso“, ktorej predmetom bol výhľad trhu s ovčím a kozím mäsom v EÚ na roky 2015 a 2016 (stavy zvierat, produkcia, spotreba, ceny a ďalšie faktory).

Ing. Ján Baršváry, odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

29.10.2015

Milan Semančík: Tento rok obrat k lepšiemu nenastane

Milan Semančík: Tento rok obrat k lepšiemu nenastane

Predseda SPPK Milan Semančík bol 27. októbra 2015 hlavným hosťom počas Odbornej diskusie lídrov slovenského poľnohospodárstva, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

29.10.2015

Chovatelia dojníc a prasníc môžu požiadať o mimoriadnu podporu

Chovatelia dojníc a prasníc môžu požiadať o mimoriadnu podporu

Chovatelia dojníc a prasníc, ktorí mali registrované chovy v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline, môžu najneskôr 3. novembra 2015 požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru o mimoriadnu pomoc.

PPA

28.10.2015

Reakcia SPPK na štúdiu WHO o červenom mäse

Reakcia SPPK na štúdiu WHO o červenom mäse

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pôsobí červené a spracované mäso ako karcinogén.

Peter Cyprich, tlačový odbor

28.10.2015

Transatlantická dohoda – výzva menom ISDS

Transatlantická dohoda – výzva menom ISDS

ISDS sú súkromné arbitráže, kde rozhodujú traja advokáti súkromného sektoru a v prípade, ak je ISDS súčasťou bilaterálnej dohody o investíciách, sú ich rozhodnutia nadradené rozsudkom normálnych súdov.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, odbor potravinárstva a služieb

26.10.2015

Manažéri TOP AGRO podnikov si prevzali ocenenia

Manažéri TOP AGRO podnikov si prevzali ocenenia

Prestížne podujatie TOP AGRO Slovensko, odovzdávanie ocenení najlepším poľnohospodárskym manažérom, vstúpilo do jubilejného 20. ročníka. Opäť bolo spojené s oceňovaním víťazov súťaže Najkrajší chotár.

Klub poľnohospodárskych novinárov

23.10.2015

Do pozornosti

Ústavný súd po štyroch rokoch zrušil obmedzenia pri prevodoch pôdy

Ústavní sudcovia za protiústavné označili podstatné časti zákona, ktorý v roku 2014 presadila vtedajšia vláda premiéra Roberta Fica s cieľom zabrániť špekulatívnym nákupom pôdy.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v období január - september 2018

V období január – september 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 937 EUR. Oproti rovnakému obdobiu roka 2017 to predstavuje nárast o 5,9 %.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v období január – september 2018

Od januára do konca septembra 2018 pracovalo v potravinárskom priemysle 32 099 zamestnancov. Oproti rovnakému obdobiu roku 2017 sa stav zvýšil o 963 zamestnancov, čo predstavuje 3,1 %.

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo

Vo väčšine krajín ekologická výroba narastá (IT, SE, AT, FI, UK, BE), v niektorých musia riešiť klimatické podmienky (sucho v NL, FR) a nedostatok ekologických krmív napr. v DE.

Aktívne v COPA COGECA

Zástupca SPPK sa 25. októbra 2018 zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka pri COPA COGECA a nasledujúci deň skupiny pre občiansky dialóg na rovnakú tému.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN