Slovenské firmy môžu modernizovať gruzínske poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Slovenské firmy môžu modernizovať gruzínske poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Jednou z tém rokovania s gruzínskou stranou sú možnosti zapojenia slovenských spoločností do modernizácie gruzínskeho potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektora.

Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  09.11.2015

SPPK: Podporujeme podnikanie znevýhodnených mladých ľudí v poľnohospodárstve

SPPK: Podporujeme podnikanie znevýhodnených mladých ľudí v poľnohospodárstve

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je odborným garantom projektu s názvom: BioFarma – naše zamestnanie, naše poslanie!

Ing. Marianna Čertíková, odbor poľnohospodárstva a služieb

09.11.2015

Praktické školenie k cenným papierom a verejným skladom

Praktické školenie k cenným papierom a verejným skladom

SPPK organizuje školenie s cieľom zvýšenia informovanosti prevádzkovateľov verejných skladov, držiteľov cenných papierov (tovarových a skladiskových záložných listov), ale aj záujemcov o možnosti získania finančných prostriedkov na určitý čas.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD., SPPK

05.11.2015

Stretnutie bývalého a súčasného vedenia RPPK Trnava

Stretnutie bývalého a súčasného vedenia RPPK Trnava

Každoročne v októbri, mesiaci úcty k starším, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave organizuje priateľské stretnutie terajších a bývalých predsedov a riaditeľov členských subjektov.

RPPK Trnava

04.11.2015

Nový zákon o odpadoch zavedie nové štandardy triedeného zberu: za triedený zber budú platiť výrobcovia

Nový zákon o odpadoch zavedie nové štandardy triedeného zberu: za triedený zber budú platiť výrobcovia

Do roku 2020 musí Slovensko na základe európskej legislatívy triediť 50 percent komunálnych odpadov. Dnes však Slováci recyklujú iba približne 8 percent, čo je skoro najmenej z členských krajín Európskej únie.

EurActive

Klúč |  03.11.2015

Situácia na trhu s ovčím a kozím mäsom

Situácia na trhu s ovčím a kozím mäsom

Dňa 26.10.2015 sa v Bruseli uskutočnilo zasadanie skupiny pre občiansky dialóg „Ovčie a kozie mäso“, ktorej predmetom bol výhľad trhu s ovčím a kozím mäsom v EÚ na roky 2015 a 2016 (stavy zvierat, produkcia, spotreba, ceny a ďalšie faktory).

Ing. Ján Baršváry, odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

29.10.2015

Milan Semančík: Tento rok obrat k lepšiemu nenastane

Milan Semančík: Tento rok obrat k lepšiemu nenastane

Predseda SPPK Milan Semančík bol 27. októbra 2015 hlavným hosťom počas Odbornej diskusie lídrov slovenského poľnohospodárstva, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

29.10.2015

Chovatelia dojníc a prasníc môžu požiadať o mimoriadnu podporu

Chovatelia dojníc a prasníc môžu požiadať o mimoriadnu podporu

Chovatelia dojníc a prasníc, ktorí mali registrované chovy v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline, môžu najneskôr 3. novembra 2015 požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru o mimoriadnu pomoc.

PPA

28.10.2015

Reakcia SPPK na štúdiu WHO o červenom mäse

Reakcia SPPK na štúdiu WHO o červenom mäse

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pôsobí červené a spracované mäso ako karcinogén.

Peter Cyprich, tlačový odbor

28.10.2015

Transatlantická dohoda – výzva menom ISDS

Transatlantická dohoda – výzva menom ISDS

ISDS sú súkromné arbitráže, kde rozhodujú traja advokáti súkromného sektoru a v prípade, ak je ISDS súčasťou bilaterálnej dohody o investíciách, sú ich rozhodnutia nadradené rozsudkom normálnych súdov.

RNDr. Igor Šarmír, PhD, odbor potravinárstva a služieb

26.10.2015

Do pozornosti

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 13. decembra 2018

Výmena názorov s Achimom Irimescuom (Stále zastúpenie Rumunska pri EÚ) o prioritách rumunského predsedníctva Rady Európskej únie

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 11. decembra 2018

Súdny dvor 10. decembra 2018 vo svojom rozsudku potvrdil, že UK môže jednostranne stiahnuť svoj zámer vystúpiť z EÚ. Rozhodnutie by sa muselo uskutočniť v súlade s britskou ústavou.

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 6. decembra 2018

Zástupkyňa Komisie informovala o správe z roku 2016, ktorá popisuje dôvody, prečo je nutné prijať stratégiu pre výskum a inovácie v poľnohospodárstve.

Pracovná skupina pre potraviny, 5. decembra 2018

Kvôli nedávnym zvýšeným počtom zdravotných problémov súvisiacich so životným štýlom vrátane nadváhy sa vytvorilo niekoľko predbežných dobrovoľných FoP výživových systémov.

Za lepšie podmienky v EÚ

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 13. decembra svojou účasťou podporili protestné zhromaždenie v Bruseli, ktorého hlavnou témou bola spravodlivá Spoločná poľnohospodárska politika pre všetky členské krajiny EÚ.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce