Strategický dialóg o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva začína 25. januára

Strategický dialóg o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva začína 25. januára

Európska komisia už pozvala najväčšie európske farmárske združenia na otvorenie diskusie o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva.

Euractiv

24.01.2024

Pod vodou je minimálne 23-tisíc hektárov pôdy. Čo s tým?

Pod vodou je minimálne 23-tisíc hektárov pôdy. Čo s tým?

Polia sa premenili na bazény a klziská. Kým verejnosť sa korčuľuje na zamrznutej pšenici, poľnohospodári počítajú škody a avizujú mimoriadne ťažký začiatok pestovateľskej sezóny.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

24.01.2024

Spôsob určenia kódu SK NACE v súvislosti s odvodovou úľavou

Spôsob určenia kódu SK NACE v súvislosti s odvodovou úľavou

V nadväznosti na tzv. odvodovú úľavu SPPK oslovila Štatistický úrad SR za účelom poskytnutia bližších informácií o podmienkach prideľovania, resp. zmeny kódu SK NACE.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívno-právny odbor

22.01.2024

Produkcia kravského mlieka na Slovensku vlani klesla, cena mlieka bola stále rekordne vysoká

Produkcia kravského mlieka na Slovensku vlani klesla, cena mlieka bola stále rekordne vysoká

Menej mlieka za viac peňazí. Tak hodnotí Slovenský mliekarenský zväz na základe štatistických údajov uplynulý rok. Navyše, vlaňajšok bol druhým rokom po sebe, keď sa prepisovali rekordy vo výške nákupných cien surového mlieka.

Slovenský mliekarenský zväz

22.01.2024

 Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájomného

Nájomca poľnohospodárskej pôdy je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívny odbor

19.01.2024

Starší odchádzajú, mladým sa do hydinárskych firiem nechce

Starší odchádzajú, mladým sa do hydinárskych firiem nechce

V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok svojich zamestnancov. Mnohí tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov.

Únia hydinárov Slovenska

19.01.2024

Hospodárenie s vodou je kľúčom k úspechu

Hospodárenie s vodou je kľúčom k úspechu

Rozhovor s Jozefom Šumichrastom, predsedom Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR aj o zadržiavaní vody v krajine.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

19.01.2024

Organizácia školení pre členov SPPK

Organizácia školení pre členov SPPK

Vedenie SPPK bude v marcových a aprílových termínoch organizovať informačné dni so zameraním na podávanie žiadosti o podpory kampane 2024 v súčinnosti s MPRV SR a PPA.

SPPK

17.01.2024

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov od januára do októbra 2023

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov od januára do októbra 2023

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až októbri 2023 bolo pasívne v objeme – 1 864,3 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 378,3 mil. EUR /25,5 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  17.01.2024

Začíname s celoslovenským monitoringom zaplavenej pôdy

Začíname s celoslovenským monitoringom zaplavenej pôdy

Vyzývame poľnohospodárov v regiónoch na celom území Slovenska, aby sa zapojili do zisťovania rozlohy zaplavenej a podmáčanej pôdy.

SPPK

16.01.2024

Do pozornosti

Hnoj ako symbol ťažkej práce poľnohospodára

Práve vlajka EÚ zapichnutá v kope hnoja na jednej z hlavných ciest v Trebišove vyvolala na sociálnych sieťach diskusiu, či to bolo nutné.

Pozvánka na Informačný deň pre potravinárov

Informačný deň pre potravinárov sa bude konať 19. marca online formou. Rozdelený na bude na 3 info bloky - 1. Podpora potravinárskeho priemyslu v SR 2. Aktuálna potravinárska legislatíva SR a EÚ 3. Výsledky kontrolnej činnosti MPRV SR a ŠVPS SR a činnosť NPPC

Výnimka DPEP 8, generálny pardon

MPRV SR sme požiadali o stanovisko k uplatneniu výnimky z DPEP 8 pre rok 2024. Rovnako sme požiadali aj o stanovisko k u generálnemu pardonu.

Dotazník k pripomienkovaniu usmernení ministerstva a na otázky k podávaniu žiadostí na rok 2024

Aktualizovaná verzia návrhu usmernenia k NV SR č. 436/2023. Dávame Vám do pozornosti možnosť oboznámiť sa s týmto návrhom usmernenia pre účely plnenia týchto podmienok v praxi a pre možnosť zapísať do dotazníka pripomienky na zlepšenie tohto návrhu usmernenia k NV SR č. 436/2022.

Win-win pre každú stranu

Odjakživa sa mladí učili od tých starších, žiaci od učiteľov, slabších prirodzene ťahali tí silnejší. Že je v poľnohospodárstve mladých šikovných ľudí ako šafránu a noví sa doň nehrnú, už vie snáď každý. To je hlavný dôvod, prečo už konečne musí skončiť deľba poľnohospodára na malého či veľkého, dobrého a zlého, slabého a toho silného.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce