Poďakovanie organizátorov a partnerov HOVORME O JEDLE

Poďakovanie organizátorov a partnerov HOVORME O JEDLE

Už druhý rok po sebe nám covidová situácia znemožnila usporiadať slávnostné odovzdávanie cien obľúbeného projektu HOVORME O JEDLE. Rozhodli sme sa však, že záver IX. ročníka HOVORME O JEDLE predsa len nenecháme bez osobného poďakovania, aj keď sprostredkovaného na diaľku.

SPPK

08.12.2021

Vzdanie sa práva na odvolanie - aktuálny formulár na stránke PPA

Vzdanie sa práva na odvolanie - aktuálny formulár na stránke PPA

Oznamujeme žiadateľom o priame podpory, že na webovom sídle PPA v sekcii formuláre je zverejnená aktuálna Zápisnica „Vzdanie sa práva na odvolanie“.

08.12.2021

Aktuálna zľava na palivové karty - december 2021

Aktuálna zľava na palivové karty - december 2021

Na základe zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali naši členovia v mesiaci jún 621 358,99 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

08.12.2021

Emil Macho: Pozemkové úpravy sa nemajú platiť z agrodotácií, budeme na to tlačiť aj za cenu protestov

Emil Macho: Pozemkové úpravy sa nemajú platiť z agrodotácií, budeme na to tlačiť aj za cenu protestov

Prečítajte si rozhovor s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom o príprave strategických dokumentov reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Euractiv

07.12.2021

Ceny pšenice sú najvyššie od mája 2011

Ceny pšenice sú najvyššie od mája 2011

Index cien potravín FAO dosiahol v novembri 2021 v priemere 134,4 bodu, čo predstavuje nárast o 1,6 bodu (1,2 %) v porovnaní s októbrom. Medziročne stúpla hodnota indexu o 28,8 bodu (27,3 %). Posledné zvýšenie je štvrté medzimesačné navýšenie v rade

Matej Korpáš, Tlačový odbor

07.12.2021

Mikuláš daruje potraviny pre zdravotníkov

Mikuláš daruje potraviny pre zdravotníkov

Naši poľnohospodári a potravinári venujú počas mikulášskeho týždňa v rôznych regiónoch mikulášske balíčky pre kľúčových ľudí krajiny – pre lekárov, zdravotné sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Patrí im úprimné poďakovanie za to, že sa o nás starajú a liečia nás.

Jana Holéciová, hovorkyňa

06.12.2021

Výzva na darovanie krvi

Výzva na darovanie krvi

Prosíme, ak môžete, choďte darovať krv. Transfúzne stanice hlásia pokles darcov krvi v súvislosti s ochorením COVID-19.

Tlačový odbor SPPK

06.12.2021

Doplňujúca informácia k rozhodnutiam o vyplácaní priamych platieb

Doplňujúca informácia k rozhodnutiam o vyplácaní priamych platieb

V nadväznosti na informáciu o začatí vydávania rozhodnutí o vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom by sme Vám radi bližšie ozrejmili odporúčanie riaditeľa sekcie priamych platieb, pána Hirjaka.

SPPK

Klúč |  05.12.2021

Maďari by nám mohli byt’príkladom

Maďari by nám mohli byt’príkladom

Maďarská poľnohospodárska komora je ukážkovým príkladom toho, ako môže vyzerať efektívne prenesenie výkonu štátnej moci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Najväčšia agropotravínárska samospráva u našich južných susedov má 1 100 zamestnancov a združuje 400-tísíc členov.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

02.12.2021

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 01.12.2021)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 01.12.2021)

Podiel pozberanej výmery všetkých plodín k záveru 47. týždňa v tomto roku je nad úrovňou priemeru predchádzajúcich troch rokov. Pri porovnávaní podielu pozberanej výmery všetkých plodín sme použili metódu váženého priemeru.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  02.12.2021

Do pozornosti

Podpora potravinárov pre gastro sektor

Výrobcovia potravín podporujú požiadavky gastro sektora, ktoré v pondelok zástupcovia gastro sektora prezentovali predstaviteľom vlády SR. Vyzývame vládu SR, aby gastro sektor podporila a pristupovala k nemu nediskriminačne.

Otvorený list k zrušeniu VÚEPP Bratislava

Signatári otvoreného listu nesúhlasia s rušením Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana žiadajú o vysvetlenie dôvodov, pre toto rozhodnutie.

Pracovná skupina POCC/CCC, 18. novembra 2021

Spätná väzba z plenárneho hlasovania o správe EP z vlastného podnetu, Pohotovostný plán na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti, Stratégia v oblasti biologickej rozmanitosti, Stratégia EÚ pre lesy a iné.

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 22. novembra 2021

Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky, Diskusia o možnosti návrhu konkrétnych riešení na zvýšenie príspevku propagačnej politiky k udržateľnosti a EÚ plánu boja proti rakovine a iné.

Pracovná skupina pre kvalitu, 23. novembra 2021

Aktualizácia informácie o revízii systému chránených zemepisných označení (CHZO), Aktuálne informácie o revízii obchodných noriem, Prezentácia aktuálneho stavu vnútroštátnej legislatívy týkajúcej sa náhrad a diskusie o pozičnom dokumente a iné.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN