Monitoring jesenných prác (aktuálne k 07.12.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 07.12.2023)

V 48. týždni jesenné práce pokročili najmä na juhozápadnom Slovensku. Kukurica na zrno je pozbieraná na 93 %, slnečnica na 95 %, cukrová repa na 75 %, zemiaky na 99 %. V nasledujúcom týždni predpokladáme ukončenie tohtoročného monitoringu jesenných prác.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  11.12.2023

Zomrel Ladislav Kazlov st.

Zomrel Ladislav Kazlov st.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10. decembra 2023 nás navždy opustil vo veku 74 rokov celoživotný a významný odborník slovenského agrorezortu, predseda PD Jur nad Hronom a zakladajúci a dlhoročný člen Predstavenstva RPPK Levice Ing. Ladislav Kazlov st.

RPPK Levice

11.12.2023

Rokovanie V4 na Štrbskom Plese - 2. deň

Rokovanie V4 na Štrbskom Plese - 2. deň

Druhého dňa rokovania sa zúčastnili slovenskí a českí poslanci Európskeho parlamentu a minister pôdohospodárstva. Agropotravinárske samosprávy podpísali komuniké.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

08.12.2023

Rokovanie V4 na Štrbskom Plese - 1. deň

Rokovanie V4 na Štrbskom Plese - 1. deň

Agropotravinárske samosprávy krajín V4 vysielajú silný odkaz: sme za pomoc Ukrajine, ale nie v štýle, že si zlikvidujeme vlastné poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

07.12.2023

Aktuálne otázky v oblasti priamych platieb, výsledok pripomienkovania návrhu novely NV SR č. 435 a 436/2022

Aktuálne otázky v oblasti priamych platieb, výsledok pripomienkovania návrhu novely NV SR č. 435 a 436/2022

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálne otázky našich členov k priamym platbám a odpovede Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

06.12.2023

Sme o krok bližšie k jednoduchšiemu podnikaniu na pôde

Sme o krok bližšie k jednoduchšiemu podnikaniu na pôde

Slovenskí poľnohospodári budú môcť o niečo jednoduchšie pestovať plodiny, chovať hospodárske zvieratá a starať sa o okolitú krajinu. Reagujeme tak na rozhodnutie EK, ktorá schválila modifikáciu Strategického plánu SPP.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

04.12.2023

 Ďalší úspešný seminár hydinárov

Ďalší úspešný seminár hydinárov

Únia hydinárov Slovenska organizovala 31. medzinárodný seminár, ktorého sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska a Holandska.

Únia hydinárov Slovenska

04.12.2023

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 29.11.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 29.11.2023)

V 47. týždni premenlivé počasie umožnilo aspoň v niektorých regiónoch pokračovať v jesenných prácach. Zber kukurice na zrno pokročil o 3 %, zber cukrovej repy o 8 %.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  01.12.2023

Podporujeme slovenských autodopravcov

Podporujeme slovenských autodopravcov

Rozumieme problémom, na ktoré upozorňujú autodopravcovia. S podobnými ťažkosťami sa totiž borí aj celý agropotravinársky sektor na Slovensku.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

01.12.2023

Najčastejšia reakcia na PVV: chýba konkrétnosť

Najčastejšia reakcia na PVV: chýba konkrétnosť

Členovia Predstavenstva SPPK komentujú schválené Programové vyhlásenie vlády SR.

Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK

30.11.2023

Do pozornosti

Organizácia školení pre členov SPPK

Vedenie SPPK bude v marcových a aprílových termínoch organizovať informačné dni so zameraním na podávanie žiadosti o podpory kampane 2024 v súčinnosti s MPRV SR a PPA.

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov od januára do októbra 2023

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až októbri 2023 bolo pasívne v objeme – 1 864,3 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 378,3 mil. EUR /25,5 %/.

Novým generálnym riaditeľom PPA sa stal Vladimír Urmanič

Urmanič pôsobil ako riaditeľ odboru vnútorného auditu na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR. Predtým pracoval v Národnej banke Slovenska na pozícii hlavného metodika medzinárodnej koordinácie v oblasti finančného riadenia a na Ministerstve financií SR ako generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly.

Jednotné zadanie záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

Stredná odborná škola je povinná záverečnú skúšku v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli schválené jednotné zadania záverečných skúšok, zabezpečiť podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2023/2024.

Vláda schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy a jej rozšírenie o ďalšie subjekty

Zamestnávateľ nebude povinný za obdobie od 1. februára 2024 do 30. júna 2024 zaplatiť za každého zamestnanca časť odvodov z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume 750 eur. Opatrenie sa rozšírilo aj o pestovateľov ovocia, zeleniny či hrozna.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce