Danubius Gastro 2023

Danubius Gastro 2023

Na bratislavskom výstavisku Incheba Expo sa opäť konal veľtrh, ktorý prepája gastronómiu, kultúru stravovania a cestovanie. Na tradičnej výstave nechýbala ani spoločná expozícia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenského mliečneho fondu.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

23.04.2023

V COPA-COGECA zasadala pracovná skupina pre SPP EÚ, priame platby a rozvoj vidieka

V COPA-COGECA zasadala pracovná skupina pre SPP EÚ, priame platby a rozvoj vidieka

Pracovná skupina pre SPP EÚ, pre priame platby a rozvoj vidieka koncom marca tohto roku diskutovala o ďalšom vývoji Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2027. Za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru sa na rokovaní zúčastnil Ján Baršváry, riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

21.04.2023

Informačný deň pre potravinárov 2023

Informačný deň pre potravinárov 2023

Potravinári mali na pôde Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi procesmi v rámci prebiehajúcich výziev pre podopatrenia 4.1 a 4.2. Programu rozvoja vidieka, ale aj s informáciami o nových pripravovaných schémach štátnej pomoci.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

20.04.2023

Pozývame na Danubius Gastro 2023

Pozývame na Danubius Gastro 2023

Pozývame Vás na návštevu spoločnej expozície SPPK a Slovenského mliečneho fondu v Hale D počas tradičného veľtrhu Danubius Gastro, ktorý sa koná v dňoch 20.-23. apríla v bratislavskej Inchebe.

Tlačový odbor SPPK

19.04.2023

Zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny pomôže domácim poľnohospodárom

Zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny pomôže domácim poľnohospodárom

SPPK v posledných týždňoch vynaložila obrovské úsilie pri rokovaniach a odôvodňovaniach situácie, do ktorej sa po prívale lacného ukrajinského obilia, dostali naši pestovatelia. Stopka na dovozy, o ktorej včera rozhodol vládny kabinet, umožní domácim poľnohospodárom predať obilie ešte z minuloročnej úrody bez toho, aby museli cenovo konkurovať lacnému ukrajinskému.

Tlačový odbor SPPK

18.04.2023

List predsedu Dozornej rady SPPK Dušanovi Janíčkovi

List predsedu Dozornej rady SPPK Dušanovi Janíčkovi

Prečítajte si ďakovný list Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska dlhoročnému podpredsedovi SPPK a riaditeľovi pre vonkajšie vzťahy v Slovenských cukrovaroch s.r.o. Dušanovi Janíčkovi pri príležitosti jeho ukončenia pracovného pomeru.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

18.04.2023

Stanovisko SPPK k pozastaveniu dovozu ukrajinských komodít

Stanovisko SPPK k pozastaveniu dovozu ukrajinských komodít

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta zavedenie dočasného zákazu dovozu vybraných agropotravinárskych komodít na naše územie.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

17.04.2023

V Ranných správach RTVS o projekte Podpor svoj odbor

V Ranných správach RTVS o projekte Podpor svoj odbor

V Ranných správach RTVS sme vysvetľovali divákom, prečo je dôležité propagovať agropotravinárske odbory na stredných odborných školách. Pripravili sme projekt Podpor svoj odbor.

Tlačový odbor SPPK

14.04.2023

Zostane kukurica na Slovensku perspektívnou plodinou?

Zostane kukurica na Slovensku perspektívnou plodinou?

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice Vás pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. apríla 2023 na Agroinštitúte v Nitre. Cieľom podujatia je priniesť komplexné informácie o pestovaní, spracovaní, odhadovanom vývoji cien energií, ale aj zmenách v priamych platbách.

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice

13.04.2023

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2023

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2023

Na základe zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali členovia SPPK prostredníctvom palivových kariet celkovo 690 815,06 litrov pohonných hmôt.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

13.04.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce