Koordinačný výbor Cogeca (CCC), 15. máj 2019

Koordinačný výbor Cogeca (CCC), 15. máj 2019

Informácie o udalostiach týkajúcich sa poľnohospodárskych družstiev a organizácií výrobcov, informácie o prieskume Monitor poľnohospodárskych družstiev v EÚ, informácie o aktivitách Copa a Cogeca ohľadom klimatických zmien.

28.05.2019

Pracovná skupina pre med, 17. mája 2019

Pracovná skupina pre med, 17. mája 2019

Situácia na trhu s medom, informácie týkajúce sa problému s nízkou kvalitou včelieho vosku, klimatické zmeny a odvetvie medu a ďalšie.

23.05.2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 16. mája 2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 16. mája 2019

O legislatívnom procese reformy SPP, o obchode, o situácii na trhu, o ďalších krokoch kampane „WeFarm4EU”,

21.05.2019

Pracovná skupina pre víno, 13. mája 2019

Pracovná skupina pre víno, 13. mája 2019

Okrúhly stôl o situácii na trhu pre zajtrajšiu skupinu CDG, Observatórium EÚ pre trh s vínom, ekologická výroba vína (nové delegované akty o používaných látkach a výnimočných postupoch) a ďalšie.

20.05.2019

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku, 15. mája 2019

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku, 15. mája 2019

Okrúhly stôl o situácii v členských štátoch (choroby rastlín, salmonela v hovädzom a hydinovom mäse v UK, alternatívy po zákaze neonikotínoidov, atď.) Aktuálne informácie o nariadení o ochrane rastlín (DG SANTE).

20.05.2019

Pracovná skupina pre riadenie rizík, 10. mája 2019

Pracovná skupina pre riadenie rizík, 10. mája 2019

Okrúhly stôl o aktuálnej situácii riadenia rizík v jednotlivých členských štátoch s ohľadom na SPP po roku 2020, skúsenosti s vykonávaním nástrojov riadenia rizík na úrovni členských štátov.

16.05.2019

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 6. mája 2019

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 6. mája 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:   Za predsedníčku skupiny bola zvolená Lone Andersenová (DK), podpredsedami sa stali Luigi Tozzi (IT) a Heinrich Graf von Bassewitz (DE).   Re...

16.05.2019

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 15. apríla 2019

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 15. apríla 2019

Smernica o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom reťazci. Smernica bola formálne prijatá 9. apríla 2019, 5 dní po zverejnení v Úradnom vestníku vstúpi do platnosti. Jej cieľom je chrániť slabších dodávateľov pred silnejšími nákupcami pred nekalými obchodnými praktikami v potravinovom reťazci.

09.05.2019

Pracovná skupina pre prezídium COPA, 25. – 26. apríla 2019

Pracovná skupina pre prezídium COPA, 25. – 26. apríla 2019

EIB úzko spolupracuje s Komisiou v rámci iniciatívy Investičný plán pre Európu, ktorého centrálnym pilierom je Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Fond podporuje strategické investície v kľúčových oblastiach, jeho zmyslom je napr. poskytovať financovanie rizikovejším projektom, ktorým by banky úver neposkytli.

09.05.2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 11. apríla 2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 11. apríla 2019

Príprava prezídií Copa a Cogeca (25. a 26. apríla 2019). Vo výbore EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka boli schválené tri správy k budúcej SPP. Ďalší vývoj sa očakáva až po eurovoľbách a ustanovení nových výborov EP (najskôr v septembri 2019).

09.05.2019

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN