SPPK logo

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Novela zákona č. 102/2014 Z. z. vyšla v Zbierke zákonov 28.júla 2015 v čiastke 55/2015 pod číslom 173/2015. Novela zákona nadobúda účinnosť 1.augusta 2015.

Klúč |  03.08.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 28. júla 2015 v čiastke 55/2015 pod číslom 177/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Klúč |  31.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 164/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  27.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 163/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  27.07.2015

SPPK logo

Novela nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v z.n.p.

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 22. júla 2015 v čiastke 54/2015 pod číslom 166/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 15.augusta 2015.

Klúč |  24.07.2015

SPPK logo

Správny súdny poriadok

Správny súdny poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 53/2015 pod číslom 162/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 52/2015 pod číslom 161/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok vyšiel v Zbierke zákonov 17. júla 2015 v čiastke 51/2015 pod číslom 160/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Klúč |  20.07.2015

SPPK logo

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov 10. júla 2015 v čiastke 49/2015 pod číslom 157/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Klúč |  13.07.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 30. júna 2015 v čiastke 45/2015 pod číslom 145/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Klúč |  02.07.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce