SPPK logo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Toto nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov 31.03.2015 v čiastke 19/2015, pričom nadobúda účinnosť 01.04.2015.

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Právne predpisy z oblasti školstva, odborného vzdelávania a prípravy

V zbierke zákonov vyšli 31.03.2015 v čiastke 19/2015 právne predpisy upravujúce oblasť odborného vzdelávania a prípravy a oblasť stredného školstva. Tieto právne predpisy nadobúdajú účinnosť 01.04.2015.

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Novela vyhlášky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách vyšla v Zbierke zákonov 31.03.2015 v čiastke 19/2015. Vyhláška nadobúda účinnosť 15.04.2015.

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb vyšlo v Zbierke zákonov 28.02.2015 v čiastke 11/2015 (klikom na elektronickú Zbierku zákonov). Účinnosť nadobúda 01.03.2015.

Klúč |  30.03.2015

SPPK logo

Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami vyšlo v Zbierke zákonov 28.03.2015 v čiastke 18/2015. Účinnosť nadobúda 1. apríla 2015.

Klúč |  30.03.2015

SPPK logo

Vykonávacie právne predpisy upravujúce identifikáciu a registráciu vybraných kategórií zvierat

V zbierke zákonov vyšli 20.03.2015 v čiastke 17/2015 vykonávacie právne predpisy upravujúce oblasť identifikácie a registrácie príslušných kategórií zvierat. Tieto právne predpisy nadobúdajú účinnosť 01.04.2015.

Klúč |  20.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce