SPPK logo

Novela nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 19. júna 2015 v čiastke 41/2015 pod číslom 134/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Klúč |  02.07.2015

SPPK logo

Novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 11. júna 2015 pod číslom 129/2015 v čiastke 40/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem vybraného ustanovenia, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Klúč |  12.06.2015

SPPK logo

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 11. júna 2015 pod číslom 130/2015 v čiastke 40/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a 1. januára 2017.

Klúč |  12.06.2015

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 10. júna 2015 pod číslom 122/2015 v čiastke 39/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1.júla 2015.

Klúč |  11.06.2015

SPPK logo

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 5. júna 2015 pod číslom 118/2015 v čiastke 38/2015. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Klúč |  08.06.2015

SPPK logo

Novela vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Novela vyhlášky vyšla v Zbierke zákonov 03.júna 2015 pod číslom 113/2015 v čiastke 37/2015. Účinnosť nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

Klúč |  05.06.2015

SPPK logo

Novela nariadenia č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 28. mája 2015 v čiastke 34/2015 pod číslom 104/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

Klúč |  01.06.2015

SPPK logo

Novela nariadenia č. 286/2004 Z.z. zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 28. mája 2015 v čiastke 34/2015 pod číslom 105/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

Klúč |  01.06.2015

SPPK logo

Novela nariadenia č.272/2004 Z z. zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca 9. mes. po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom.

Novela nariadenia vyšla v Zbierke zákonov 28. mája 2015 v čiastke 34/2015 pod číslom 106/2015. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

Klúč |  01.06.2015

SPPK logo

Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie zákona vyšlo v Zbierke zákonov 27. mája 2015 v čiastke 33/2015 pod číslom 103/2015.

Klúč |  01.06.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce