SPPK logo

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 12. mája 2022

Zástupkyňa Komisie zopakovala, že každý štát musí posúdiť svoju situáciu a rozhodnúť sa, či podať žiadosť o túto výnimku. Komisia je v kontakte s členskými štátmi, je potrebné, aby jej čo najskôr poskytli relevantné informácie.

07.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 12. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 12. mája 2022

Informácie od členských štátov ohľadom okamžitých opatrení prijatých Komisiou kvôli vojne na UA, Výmena názorov na nevyhnutné krátkodobé až strednodobé opatrenia SPP s ohľadom na dopady vojny na UA a iné.

07.06.2022

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 12. apríla 2022

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 12. apríla 2022

Výmena názorov s poradným výborom Partnerstva pre biologickú rozmanitosť, Prezentácia aktuálneho stavu paktu pre zručnosti, Nadväzujúce stretnutie SCAR AKIS zo dňa 6.-7. 4. 2022 a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre potravinový reťazec,  11. apríla 2022

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 11. apríla 2022

Smernica (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA,  28. a 29. apríla 2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 28. a 29. apríla 2022

EUFarmers4Ukraine – poľnohospodárska akcia solidarity pre UA, Výmena názorov s Florikou Fink-Hooijerovou (DG ENVI) ohľadom smernice o priemyselných emisiách, stratégie v oblasti biologickej rozmanitosti a obnovy prírody, Schválenie účtovnej bilancie za rok 2021 a stav úhrad členských poplatkov za rok 2022 a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu,  7. apríla 2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 7. apríla 2022

Aktualizované informácie o propagačnej politike, Návrh príspevku ohľadom revízie obchodných noriem pre ovocie a zeleninu, Stratégia Z farmy na stôl (F2F): posúdenie dopadov, prezentácia záverov univerzity vo Wageningene, revízia smernice o udržateľnom používaní pesticídov a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA,  28. apríla 2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 28. apríla 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, najmä v súvislosti s ruskou inváziou na UA, Výmena názorov na trh s hnojivami a rôzne možnosti riešenia, EUFarmers4Ukraine – poľnohospodárska akcia solidarity pre UA a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 6. apríla 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 6. apríla 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, najmä v súvislosti s ruskou inváziou na UA, EUFarmers4Ukraine – informácie k európskej poľnohospodárskej akcii pre poľnohospodárov v UA a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 21.apríla 2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 21.apríla 2022

Dopad vojny na UA na odvetvie lesníctva EÚ vrátane dodávok surovín pre biohospodárstvo, Budúce strategické plány SPP a lesníctvo a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 20. apríla 2022

Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 20. apríla 2022

Okrúhly stôl o aktuálnych témach členov pracovnej skupiny a iné.

30.05.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN