Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku,  21. mája 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku, 21. mája 2021

Súčasný stav trialógov k SPP, Príprava národných strategických plánov a zoznamov ekoschém a prezentácia členských organizácií a iné.

25.06.2021

Pracovná skupina pre CCC,  11. mája 2021

Pracovná skupina pre CCC, 11. mája 2021

Informácie o návrhu smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, Informácie o nedávnych činnostiach Cooperatives Europe a iné.

23.06.2021

Pracovná skupina pre zdravie a pohodu zvierat,  20. mája 2021

Pracovná skupina pre zdravie a pohodu zvierat, 20. mája 2021

Diskusia o návrhu pozície a prílohe týkajúcej sa dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy, Diskusia o návrhu pozície o označovaní dobrých životných podmienok zvierat a iné.

18.06.2021

Pracovná skupina pre bioenergiu,  20. mája 2021

Pracovná skupina pre bioenergiu, 20. mája 2021

Vykonávanie smernice RED II, vykonávanie smernice RED II v členských štátoch a iné.

15.06.2021

Pracovná skupina pre potraviny – označovanie krajiny pôvodu so zameraním na mlieko a mliečne výrobky,  25. mája 2021

Pracovná skupina pre potraviny – označovanie krajiny pôvodu so zameraním na mlieko a mliečne výrobky, 25. mája 2021

Okrúhly stôl  o označovaní krajiny pôvodu Sekretariát pripomenul iniciatívu Komisie revidovať povinné označenie pôvodu pri niektorých výrobkoch (mlieko a mlieko použit...

14.06.2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 12. mája 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 12. mája 2021

Schválenie návrhu diskusného dokumentu Copa a Cogeca (C-C) o uhlíkovom poľnohospodárstve v rámci stratégie Z farmy na stôl (F2F), Informácie o aktuálnom stave revízie propagačnej politiky EÚ a ročného pracovného programu na rok 2022 a iné.

11.06.2021

Pracovná skupina pre brexit,  18. mája 2021

Pracovná skupina pre brexit, 18. mája 2021

Informácie a výmena názorov na rezervu na úpravu brexitu, Informácie a výmena názorov na hraničné kontroly v UK a iné.

10.06.2021

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2021

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2021

Okrúhly stôl o situácii na trhu, Informácie o propagačnej politike, Informácie o vývoji medzinárodného obchodu a iné.

08.06.2021

Pracovná skupina pre sušené krmivá,  19. mája 2021

Pracovná skupina pre sušené krmivá, 19. mája 2021

Odhady produkcie a úrody v roku 2020, situácia na trhu, SPP 2020+, prechodné obdobie, stav trialógov, Otázky týkajúce sa životného prostredia a iné.

07.06.2021

Prezídium COGECA,  22.  apríla 2021

Prezídium COGECA, 22. apríla 2021

Správa o činnosti prezidenta Cogeca a generálneho tajomníka, Schválenie návrhu diskusného dokumentu Copa a Cogeca o stratégii pre metán a iné.

17.05.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN