Pracovná skupina pre bioenergiu, 31. máj 2022

Pracovná skupina pre bioenergiu, 31. máj 2022

Dopad vojny na UA, Balík Fit for 55 a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre sušené krmivá, 31. máj 2022

Pracovná skupina pre sušené krmivá, 31. máj 2022

Situácia na trhu, konečné odhady produkcie a úrody v roku 2021, Výhľady produkcie na rok 2022, Dopad vojny na UA: rast nákladov na energiu a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 5. mája 2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 5. mája 2022

Obchod, prístup na trh a propagácia, Zdravie a dobré životné podmienky zvierat a iné.

10.06.2022

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 5. mája 2022

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 5. mája 2022

Výmena názorov na obchodné rokovanie medzi EÚ a Indiou, Informácie o medzinárodných aspektoch oznámenia o zabezpečení potravín, Prechod na udržateľný potravinový systém a iné.

10.06.2022

Pracovná skupina pre potraviny,  9. mája 2022

Pracovná skupina pre potraviny, 9. mája 2022

Aktualizované informácie ohľadom právne záväzných cieľov členských štátov na zníženie plytvania potravinami, Diskusia o koncepte ultraspracovaných potravín vo vzťahu k debate o názvosloví a NutriScore a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 5. mája 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 5. mája 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, Informácie  a výmena názorov o konzultácii Komisie ohľadom dohody o udržateľnosti v poľnohospodárstve a pokynoch pre antimonopolnú výnimku a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 16. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 16. mája 2022

Výmena názorov na nevyhnutné krátkodobé až strednodobé opatrenia SPP s ohľadom na dopady vojny na UA, Analýza  a porovnanie listov s pripomienkami k strategickým plánom SPP adresovaných členským štátom a ich odpovede, prezentácie členských organizácií a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. mája 2022

Analýza  a porovnanie listov s pripomienkami k strategickým plánom SPP adresovaných členským štátom a ich odpovede, prezentácie členských organizácií a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 18. mája 2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 18. mája 2022

Zdravie zvierat: aktuálny stav chorôb v EÚ v súčasnosti (AMO, vtáčia chrípka) AMO, Prezentácia: Zdravie zvierat a chovateľské stratégie a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2022

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2022

Odvetvové intervencie a pripravovaná sekundárna legislatíva, Revízia pravidiel označovania alkoholických nápojov, Prieskum európskych politík propagácie a systému zemepisných označení (ZO) a iné.

09.06.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN