Pracovná skupina pre POCC/CCC, 17. máj 2023

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 17. máj 2023

Smernica o priemyselných emisiách a iné.

21.06.2023

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 10. máj 2023

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 10. máj 2023

Aktuálny stav obchodných rokovaní a medzinárodnej politiky.

21.06.2023

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 9. máj 2023

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 9. máj 2023

Nariadenie o obaloch a obalových odpadoch, Inštitucionálne práce na návrhu nariadenia o udržateľnom používaní POR (SUR) a iné.

21.06.2023

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 5. jún 2023

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 5. jún 2023

Diskusia o zásadách, ktoré majú byť predložené pre legislatívny rámec pre udržateľné potravinové systémy, Zákon o obnove prírody a iné.

21.06.2023

Pracovné skupiny pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 5 máj 2023

Pracovné skupiny pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 5 máj 2023

Analýza a porovnanie konečných národných stratégií SPP, Priority budúcej SPP, kľúčové oblasti a iné.

20.06.2023

Pracovná skupina pre víno, 4. máj 2023

Pracovná skupina pre víno, 4. máj 2023

Revízia systému zemepisných označení (ZO): J. Onofre (DG AGRI), Situácia na trhu: M. Poinelli (DG AGRI), Nízko-/Nealkoholické nápoje: prezentácia štúdie (Ch. Imperio, M. Poinelli, DG AGRI) a iné.

20.06.2023

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 4. apríl 2023

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 4. apríl 2023

Aktuálne informácie o prebiehajúcich iniciatívach v rámci EZD a stratégie F2F, obchodné vzťahy EÚ so susednými krajinami a iné.

20.06.2023

Seminár C-C: Štúdia ekonomického dopadu zákazu klietkových chovov

Seminár C-C: Štúdia ekonomického dopadu zákazu klietkových chovov

Zhrnutie správy zo seminára, Prezentácia záverečnej správy a ďalšie.

17.04.2023

Pracovná skupina pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 24. marec 2023

Pracovná skupina pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 24. marec 2023

Ohľadom cieľov a roly budúcej SPP boli zmienené krátkodobé aj dlhodobé výzvy, Informácie zo zasadnutia CDG pre strategické plány a horizontálne otázky SPP a CDG pre životné prostredie a iné.

17.04.2023

Seminár k SPP po roku 2027, 27. február 2023

Seminár k SPP po roku 2027, 27. február 2023

Kľúčové výzvy, ktoré budú predmetom diskusií: vykonávanie súčasnej SPP, rola poľnohospodárstva v spoločnosti, sociálny rozmer SPP a iné štrukturálne zmeny.

17.04.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce