Pracovná skupina pre bravčové mäso, 9. jún 2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 9. jún 2022

Podporné mechanizmy v prípade krízy, Krmivá: domáca produkcia krmív a strategické zásoby, Klíma a životné prostredie, Motivácia mladých poľnohospodárov, Výskum a inovácie a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 10. júna 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 10. júna 2022

Na prediskutovanie: návrh stanoviska C-C k rámcu pre udržateľné potravinové systémy, Podpora manifestu Donne in Campo Women for Earth a iné.

04.07.2022

Prezídium COGECA, 16. jún 2022

Prezídium COGECA, 16. jún 2022

Spätná väzba na kampaň EUFarmers4Ukraine, Spoločné prezídiá COPA a COGECA a iné.

04.07.2022

Prezídium COPA, 17. jún 2022

Prezídium COPA, 17. jún 2022

Výmena názorov s Pascalom Canfinom (DG ENVI) o súčasných kľúčových témach, Spätná väzba na kampaň EUFarmers4Ukraine, Informácie a výmena názorov na hlasovania plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v dňoch 6. – 9. 6. 2022 o balíku Fit for 55 a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. jún 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. jún 2022

Aktualizované informácie o opatreniach na zmiernenie dopadov vojny na UA, Aktualizované informácie o sekundárnej legislatíve SPP a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre hydinu a vajcia, 23. máj 2022

Pracovná skupina pre hydinu a vajcia, 23. máj 2022

Situácia na trhu vrátane krmív, Aktualizované informácie o medzinárodnom obchode, Smernica o priemyselných emisiách a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre bioenergiu, 31. máj 2022

Pracovná skupina pre bioenergiu, 31. máj 2022

Dopad vojny na UA, Balík Fit for 55 a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre sušené krmivá, 31. máj 2022

Pracovná skupina pre sušené krmivá, 31. máj 2022

Situácia na trhu, konečné odhady produkcie a úrody v roku 2021, Výhľady produkcie na rok 2022, Dopad vojny na UA: rast nákladov na energiu a iné.

04.07.2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 5. mája 2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 5. mája 2022

Obchod, prístup na trh a propagácia, Zdravie a dobré životné podmienky zvierat a iné.

10.06.2022

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 5. mája 2022

Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty poľnohospodárstva, 5. mája 2022

Výmena názorov na obchodné rokovanie medzi EÚ a Indiou, Informácie o medzinárodných aspektoch oznámenia o zabezpečení potravín, Prechod na udržateľný potravinový systém a iné.

10.06.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce