Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 22. novembra 2021

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 22. novembra 2021

Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky, Diskusia o možnosti návrhu konkrétnych riešení na zvýšenie príspevku propagačnej politiky k udržateľnosti a EÚ plánu boja proti rakovine a iné.

16.12.2021

Pracovná skupina pre kvalitu,  23. novembra 2021

Pracovná skupina pre kvalitu, 23. novembra 2021

Aktualizácia informácie o revízii systému chránených zemepisných označení (CHZO), Aktuálne informácie o revízii obchodných noriem, Prezentácia aktuálneho stavu vnútroštátnej legislatívy týkajúcej sa náhrad a diskusie o pozičnom dokumente a iné.

16.12.2021

SPPK logo

Pracovná skupina pre mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) 23. novembra 2021

Prezentácia návrhov Komisie: David Boublil (DG TAXUD), Informácie o správe a stanoviskách EP k CBAM, Informácie o správe a stanoviskách EP k CBAM, Výmena názorov o CBAM s Antoinom Hoxhom (Fertilizers Europe, FE) a iné.

16.12.2021

Pracovná skupina pre životné prostredie,  30. novembra 2021

Pracovná skupina pre životné prostredie, 30. novembra 2021

Nová pôdna stratégia EÚ (prezentácia Claudie Olazabalovej, DG ENVI), Veľké šelmy (prezentácia Thomasa Sancheza, C-C), Aktualizované informácie o iniciatíve na podporu uhlíkového poľnohospodárstva a LULUCF a iné.

16.12.2021

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo,  6. októbra 2021

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 6. októbra 2021

Aktualizované informácie týkajúce sa 48-hodinovej ochrannej lehoty, Nedostatok ekologických bielkovín na krmivá a nedostatočná produkcia proteínových plodín (od 1. 1. 2022) a iné.

19.11.2021

Pracovná skupina pre kvety a okrasné rastliny,  5. októbra 2021

Pracovná skupina pre kvety a okrasné rastliny, 5. októbra 2021

Aktualizované informácie týkajúce sa brexitu, Pracovný plán a témy Európskej zelenej dohody (EZD), Plánované neformálne letné stretnutie jún/júl 2022 a iné.

19.11.2021

Podrobný popis aktivity: Pracovná skupina pre priame platby 7.10. 2021

Podrobný popis aktivity: Pracovná skupina pre priame platby 7.10. 2021

Prezentácia národných strategických plánov SPP a Prezentácie štúdie Nová podmienenosť a ekoschémy: výsledky NL prieskumu reality medzi 125 farmármi.

19.11.2021

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 8. októbra 2021

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 8. októbra 2021

Analýza trhu a prejednanie možných riešení.

19.11.2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 13. októbra 2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 13. októbra 2021

Diskusia o budúcom pracovnom programe Horizont Európa po roku 2023, Informačný bod o vývoji partnerstva, Prezentácia a aktualizované informácie o projektoch a iné.

19.11.2021

Pracovná skupina pre hovädzie a teľacie mäso, 14. októbra 2021

Pracovná skupina pre hovädzie a teľacie mäso, 14. októbra 2021

Okrúhly stôl o situácii na trhu, Aktuálne situácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a UK, Informácie o revízii právnych predpisov, označovanie dobrých životných podmienok zvierat a iné.

19.11.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN