Pracovná skupina pre potraviny,  9. mája 2022

Pracovná skupina pre potraviny, 9. mája 2022

Aktualizované informácie ohľadom právne záväzných cieľov členských štátov na zníženie plytvania potravinami, Diskusia o koncepte ultraspracovaných potravín vo vzťahu k debate o názvosloví a NutriScore a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 5. mája 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 5. mája 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, Informácie  a výmena názorov o konzultácii Komisie ohľadom dohody o udržateľnosti v poľnohospodárstve a pokynoch pre antimonopolnú výnimku a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 16. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 16. mája 2022

Výmena názorov na nevyhnutné krátkodobé až strednodobé opatrenia SPP s ohľadom na dopady vojny na UA, Analýza  a porovnanie listov s pripomienkami k strategickým plánom SPP adresovaných členským štátom a ich odpovede, prezentácie členských organizácií a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 20. mája 2022

Analýza  a porovnanie listov s pripomienkami k strategickým plánom SPP adresovaných členským štátom a ich odpovede, prezentácie členských organizácií a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 18. mája 2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 18. mája 2022

Zdravie zvierat: aktuálny stav chorôb v EÚ v súčasnosti (AMO, vtáčia chrípka) AMO, Prezentácia: Zdravie zvierat a chovateľské stratégie a iné.

09.06.2022

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2022

Pracovná skupina pre víno, 4. mája 2022

Odvetvové intervencie a pripravovaná sekundárna legislatíva, Revízia pravidiel označovania alkoholických nápojov, Prieskum európskych politík propagácie a systému zemepisných označení (ZO) a iné.

09.06.2022

SPPK logo

Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 12. mája 2022

Zástupkyňa Komisie zopakovala, že každý štát musí posúdiť svoju situáciu a rozhodnúť sa, či podať žiadosť o túto výnimku. Komisia je v kontakte s členskými štátmi, je potrebné, aby jej čo najskôr poskytli relevantné informácie.

07.06.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 12. mája 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 12. mája 2022

Informácie od členských štátov ohľadom okamžitých opatrení prijatých Komisiou kvôli vojne na UA, Výmena názorov na nevyhnutné krátkodobé až strednodobé opatrenia SPP s ohľadom na dopady vojny na UA a iné.

07.06.2022

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 12. apríla 2022

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 12. apríla 2022

Výmena názorov s poradným výborom Partnerstva pre biologickú rozmanitosť, Prezentácia aktuálneho stavu paktu pre zručnosti, Nadväzujúce stretnutie SCAR AKIS zo dňa 6.-7. 4. 2022 a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre potravinový reťazec,  11. apríla 2022

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 11. apríla 2022

Smernica (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci a iné.

30.05.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce