Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 18. októbra 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 18. októbra 2021

Okrúhly stôl o národných strategických plánoch SPP, Prezentácie niektorých členských štátov - aj Slovenska.

19.11.2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 19. októbra 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 19. októbra 2021

Diskusia členov POCC/CCC o strategickom postoji a prioritách balíka Fit for 55 a iné.

19.11.2021

Pracovná skupina pre mlieko,  21. októbra 2021

Pracovná skupina pre mlieko, 21. októbra 2021

Okrúhly stôl o situácii na trhu s mliekom, Posledný vývoj obchodných vzťahov medzi EÚ a UK a iné.

19.11.2021

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 29. októbra 2021

Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 29. októbra 2021

Dotazník Komisie pre dodávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom dodávateľskom reťazci o nekalých obchodných praktikách, Implementácia smernice EÚ v členských štátoch a iné.

19.11.2021

Pracovná skupina pre lesníctvo, 7. septembra 2021

Pracovná skupina pre lesníctvo, 7. septembra 2021

Prezentácia a diskusia o novej stratégii EÚ v oblasti lesníctva, Udržateľné financovanie EÚ: aktuálny stav delegovaných aktov týkajúcich sa lesníctva a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina pre zemiaky,  8. septembra 2021

Pracovná skupina pre zemiaky, 8. septembra 2021

Okrúhly stôl o prognózach produkcie a situácii na trhu, Fytosanitárne otázky: chlórprofám (CIPC), rastlinolekárske smernice a nové genomické techniky (NGT), SPP 2020+ a prechodné nariadenia.

18.10.2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP),  13. septembra 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. septembra 2021

Politická dohoda o nariadení o strategických plánoch SPP, Politická dohoda o nariadení o spoločnej organizácii trhov (CMO) a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 23. septembra 2021

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 23. septembra 2021

Prezídium COGECA, Schválenie návrhu stanoviska C-C ku konceptu udržateľnosti, Aktualizované informácie o procese reformy SPP a Európskej zelenej dohody a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 23. a 24.  septembra 2021

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 23. a 24. septembra 2021

Spoločné prezídiá COPA a COGECA, Aktualizované informácie o procese reformy SPP a Európskej zelenej dohody, Balíček Fit for 55 a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 6.9. 2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 6.9. 2021

Situácia na trhu a odhady produkcie v hospodárskom roku 2021-2022, Z farmy na stôl (F2F): informácie o nemeckých štúdiách o dôsledkoch stratégie F2F na poľnohospodársky sektor a iné.

14.10.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN