Pracovná skupina: Prezídium COPA,  28. a 29. apríla 2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 28. a 29. apríla 2022

EUFarmers4Ukraine – poľnohospodárska akcia solidarity pre UA, Výmena názorov s Florikou Fink-Hooijerovou (DG ENVI) ohľadom smernice o priemyselných emisiách, stratégie v oblasti biologickej rozmanitosti a obnovy prírody, Schválenie účtovnej bilancie za rok 2021 a stav úhrad členských poplatkov za rok 2022 a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu,  7. apríla 2022

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 7. apríla 2022

Aktualizované informácie o propagačnej politike, Návrh príspevku ohľadom revízie obchodných noriem pre ovocie a zeleninu, Stratégia Z farmy na stôl (F2F): posúdenie dopadov, prezentácia záverov univerzity vo Wageningene, revízia smernice o udržateľnom používaní pesticídov a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA,  28. apríla 2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 28. apríla 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, najmä v súvislosti s ruskou inváziou na UA, Výmena názorov na trh s hnojivami a rôzne možnosti riešenia, EUFarmers4Ukraine – poľnohospodárska akcia solidarity pre UA a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 6. apríla 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 6. apríla 2022

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, najmä v súvislosti s ruskou inváziou na UA, EUFarmers4Ukraine – informácie k európskej poľnohospodárskej akcii pre poľnohospodárov v UA a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 21.apríla 2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 21.apríla 2022

Dopad vojny na UA na odvetvie lesníctva EÚ vrátane dodávok surovín pre biohospodárstvo, Budúce strategické plány SPP a lesníctvo a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 20. apríla 2022

Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 20. apríla 2022

Okrúhly stôl o aktuálnych témach členov pracovnej skupiny a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre liehoviny, 6. apríla 2022

Pracovná skupina pre liehoviny, 6. apríla 2022

Propagačná politika EÚ a úloha liehovín, Európska zelená dohoda: stratégia F2F, Diskusia o nealkoholických a nízkoalkoholických nápojoch, Revízia smernice o obaloch a obalových odpadoch: dôsledky pre odvetvie liehovín a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 4. apríla 2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 4. apríla 2022

Situácia na trhu, Diskusia o AMO so zástupcom Európskej komisie, Diskusia o dokumente o budúcnosti odvetvia bravčového mäsa a iné.

30.05.2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA,  24. a 25. februára 2022

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 24. a 25. februára 2022

Stratégia Z farmy na stôl (F2F): aktuálny stav revízie smernice o udržateľnom využívaní pesticídov a revízie propagačnej politiky EÚ, Aktuálny stav práce C-C a Európskeho parlamentu k téme veľkých šeliem, Nová stratégia EÚ v oblasti lesníctva a iné.

05.04.2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA 24. februára 2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA 24. februára 2022

Výmena názorov s Roelom Jongeneelom (WUR) o hlavných výsledkoch nedávnych štúdií WUR v súvislosti s EZD a stratégiou F2F, Stratégia Z farmy na stôl (F2F): aktuálny stav revízie smernice o udržateľnom využívaní pesticídov a revízie propagačnej politiky EÚ a iné.

05.04.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce