Seminár C-C: Prezentácia štúdie WUR (Wageningen University & Research)  19. januára 2022

Seminár C-C: Prezentácia štúdie WUR (Wageningen University & Research) 19. januára 2022

Generálny sekretár Pekka Pesonen uviedol, že po oficiálnom publikovaní štúdie bude vydané tlačové vyhlásenie. Ďalej upozornil na opakované výzvy poľnohospodárskych organizácií, aby Komisia vypracovala kumulatívne posúdenie dopadov najdôležitejších cieľov v stratégiách EZD, čo Komisia doteraz neurobila.

18.02.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 14. januára 2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 14. januára 2022

Aktuálny stav reformy SPP: sekundárna legislatíva, Porovnanie vybraných možností členských štátov pri príprave NSP: alokácia a podmienenosť a iné.

18.02.2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 17. januára 2022

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 17. januára 2022

Pozície pracovnej skupiny k riadeniu populácie diviakov, Výmena skúseností súvisiacich s AMO: CZ a BE delegácie a iné.

18.02.2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 13. januára 2022

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 13. januára 2022

Pozícia C-C k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy, Všeobecná analýza výsledkov hlasovania o správe a odporúčaniach výboru ANIT, Špecifická analýza zástupcov odvetví z Copa a Cogeca o správe a odporúčaniach ANIT a iné.

18.02.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. januára 2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. januára 2022

Výmena názorov s Virginiou Jorissenovou (Stále zastúpenie FR pri EÚ) o prioritách FR predsedníctva,  Aktuálny stav reformy SPP a Európskej zelenej dohody (EZD) a iné.

18.02.2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 12. januára 2022

Pracovná skupina pre lesníctvo, 12. januára 2022

Implementácia stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030: pokyny pre ciele týkajúce  sa chránených oblastí a zlepšenia stavu, Návrh nariadenia o dodávaní niektorých komodít a produktov spojených s odlesňovaním a znehodnocovaním lesov na trh EÚ a ich vývoz z EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a iné.

18.02.2022

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. decembra 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. decembra 2021

Aktuálny stav prijímania legislatívneho balíka SPP, Národné strategické plány SPP so zameraním sa na I. pilier (ekoschémy, podpory, DPEP a VCS platby) a iné.

04.01.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 8. decembra 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 8. decembra 2021

Proces reformy SPP, Stratégia Z farmy na stôl (F2F), Informácie o udržateľnom financovaní a taxonómii a iné.

04.01.2022

Pracovná skupina: Prezídium COGECA,  2. decembra 2021

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 2. decembra 2021

Schválenie návrhov pozičných dokumentov C-C: k revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED) k nariadeniu o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu k revízii smernice o zdanení energie (ETD)

04.01.2022

Pracovná skupina POCC/CCC, 18. novembra 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 18. novembra 2021

Spätná väzba z plenárneho hlasovania o správe EP z vlastného podnetu, Pohotovostný plán na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti, Stratégia v oblasti biologickej rozmanitosti, Stratégia EÚ pre lesy a iné.

16.12.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN