Pracovná skupina pre prezídium Cogeca, 18. februára 2021

Pracovná skupina pre prezídium Cogeca, 18. februára 2021

Správa o činnosti prezidenta Cogeca a generálneho tajomníka, Výmena názorov na reformu SPP 2020+ a Európsku zelenú dohodu (EZD),Výmena názorov na medzinárodný obchod a brexit a iné.

09.03.2021

Pracovná skupina pre prezídium Copa, 18. a 19. februára 2021

Pracovná skupina pre prezídium Copa, 18. a 19. februára 2021

Príprava výmeny názorov s poslancami Europarlamentu ohľadom rokovania o budúcej SPP, súčasných trialógoch a EZD, Návrh stanoviska Copa a Cogeca k zvláštnym cieľom ochrany (SPG) pre prieskum dokumentu s pokynmi pre včely EFSA (2013-2021).

09.03.2021

Pracovná skupina pre víno, 22. februára 2021

Pracovná skupina pre víno, 22. februára 2021

Okrúhly stôl o situácii na trhu, o pandémii, výhľadoch, výrobe a spotrebe, atď.

09.03.2021

Pracovná skupina pre brexit, 9. februára 2021

Pracovná skupina pre brexit, 9. februára 2021

Výmena názorov o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK, Informácie a výmena názorov so Stefanom Fuehringom, zástupcom pracovnej skupiny Európskej komisie pre vzťahy s UK o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK.

22.02.2021

Pracovná skupina pre zemiaky,  8. februára 2021

Pracovná skupina pre zemiaky, 8. februára 2021

Situácia na trhu: dopady pandémie Covid-19 a brexitu, Potenciálne schválenie návrhu listu žiadajúceho obnovenie nariadenia, Fytosanitárne otázky: 1,4-dimetylnaftalén, chlórprofám, metribuzín, imazalil.

22.02.2021

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 10. februára 2021

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 10. februára 2021

Výmena názorov na stanoviská Parlamentu a Rady v trialógoch o SPP 2020+. Sekretariát uviedol, že na zistenie stanovísk členských organizácií rozoslal dotazník, odpovede poslali iba IE a IT, preto opätovne žiada o jeho vyplnenie.

22.02.2021

Pracovná skupina pre prezídiá COPA a COGECA,  3. decembra 2020

Pracovná skupina pre prezídiá COPA a COGECA, 3. decembra 2020

Príprava diskusie s výkonným podpredsedom Európskej komisie F. Timmermansom, Výmena názorov s výkonným podpredsedom Európskej komisie F. Timmermansom ohľadom Európskej zelenej dohody a reformy SPP 2020+

25.01.2021

Pracovná skupina pre krmivá,  4. decembra 2020

Pracovná skupina pre krmivá, 4. decembra 2020

Prezentácia a výmena názorov na možné stanovisko o udržateľnosti krmív, Aktualizované informácie o mykotoxínoch a iné.

25.01.2021

Pracovná skupina pre potraviny,  6. decembra 2020

Pracovná skupina pre potraviny, 6. decembra 2020

Aktuálny stav týkajúci sa nutričného označovania na prednej strane obalu, Súčasný stav označovania dobrých životných podmienok zvierat.

25.01.2021

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. decembra 2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. decembra 2020

Schválenie návrhu príspevku Copa a Cogeca do verejnej konzultácie k revízii Pokynov pre štátnu podporu v oblasti životného prostredia a energetiky na obdobie 2014 – 2020, Aktualizované informácie o vývoji udržateľnej finančnej politiky a iné.

25.01.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN