Pracovná skupina pre prezídiá Copa a Cogeca, 15. decembra 2020

Pracovná skupina pre prezídiá Copa a Cogeca, 15. decembra 2020

Prezidentka Copa zdôraznila príspevok poľnohospodárov počas pandémie, keď nedošlo k prerušeniu potravinového dodávateľského reťazca a naďalej produkovali bezpečné potraviny pre spoločnosť.

25.01.2021

Pracovná skupina pre SPP,  10. decembra 2020

Pracovná skupina pre SPP, 10. decembra 2020

SPP 2020+ a nariadenia o prechodnom období, aktuálny stav trialógov a diskusia, Informácie a diskusia o návrhoch konkrétnych odporúčaní Komisie členským štátom pri príprave strategických plánov SPP a iné.

25.01.2021

Pracovná skupina pre Obchodné fórum Cogeca (Cogeca Business Forum),  12. januára 2021

Pracovná skupina pre Obchodné fórum Cogeca (Cogeca Business Forum), 12. januára 2021

Prezident Cogeca Ramon Armengol uviedol, že vzájomné zdieľanie skúseností družstiev je dôležité kvôli aktuálnym výzvam. Aby sa mohli moderné technológie využívať, zásadné je pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach.

25.01.2021

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 9. decembra 2020

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 9. decembra 2020

Informácie o štátnej podpore, Politika hospodárskej súťaže, Informácie k oznámeniu Komisie o definícii relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva a iné.

20.01.2021

Pracovná skupina: Prezídium COPA,  26. a 27.  novembra 2020

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 26. a 27. novembra 2020

Informácie o dánskom odvetví noriek, Diskusia s Norbertom Linsom (predseda DG AGRI) o reforme SPP 2020+ a ďalšie témy.

11.12.2020

Pracovná skupina: Prezídium COGECA,  26. novembra 2020

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 26. novembra 2020

Aktuálne informácie o legislatívnych procesoch týkajúcich sa SPP po roku 2020, o rozpočte EÚ a Európskej zelenej dohode, Udržateľné financovanie a ďalšie témy.

11.12.2020

Pracovná skupina pre lesníctvo, 23. novembra 2020

Pracovná skupina pre lesníctvo, 23. novembra 2020

Stratégia prispôsobenia sa zmene klímy, Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II): pokyny ku kritériám udržateľnosti pre bioenergiu a ďalšie témy.

11.12.2020

Pracovná skupina pre bravčové mäso,  13. novembra 2020

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 13. novembra 2020

Okrúhly stôl o súčasnej situácii na trhu a ďalšie témy.

11.12.2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. novembra 2020  Zhrnutie správy zo zasadnutia Predsedá Pekka Pesonen.  Prijatie návrhu príspevku Copa a Cogeca na výzvu Komisie: Politika hospodárskej súťaže podporuj

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. novembra 2020 Zhrnutie správy zo zasadnutia Predsedá Pekka Pesonen. Prijatie návrhu príspevku Copa a Cogeca na výzvu Komisie: Politika hospodárskej súťaže podporuj

Schválenie návrhov o budúcom zapojení organizácií z tretích zemí do Copa a Cogec, Návrh odpovede Copa a Cogeca do verejnej konzultácie k potenciálnemu legislatívnemu návrhu na doloženie environmentálnych tvrdení a ďalšie témy.

11.12.2020

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny,  6. novembra 2020

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 6. novembra 2020

Situácia na trhu, Okrúhly stôl o stave zimného výsevu, Aktuálny stav SPP 2020+, podpora rozvoja proteínových plodín a ďalšie témy.

11.12.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN