Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pekka Pesonen informoval, že Európska komisia zaslala 20. 3. 2021 členským štátom revidovaný návrh delegovaného aktu k taxonómii. Odborná skupina pre taxonómiu tvorená expertmi z členských štátov prejednávala návrh 24. 3. 2021.

06.04.2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie,  16. marca 2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 16. marca 2021

Prezentácia platformy SMARTCHAIN, Prehľad najnovších aktivít a budúcich priorít týkajúcich sa výskumu a inovácií a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. marca 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. marca 2021

Stratégia Z farmy na stôl (F2F), Aktuálny stav procesu reformy SPP a Európskej zelenej dohody a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny,  4. marca 2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 4. marca 2021

Situácia na trhu a výhľady, Ekologické poľnohospodárstvo, prezentácia sekretariátu, výmena názorov a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 8. marca 2021

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 8. marca 2021

Prezentácia a výmena názorov na výzvu podávania návrhov na rok 2021, Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre liehoviny, 8. marca 2021

Pracovná skupina pre liehoviny, 8. marca 2021

Diskusia o európskom pláne boja proti rakovine a jeho dopade na odvetvie liehovín, Implementácia memoranda o porozumení SpiritsEUROPE o informáciách pre spotrebiteľov – aktuálne informácie a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre kvalitu,  1. marca 2021

Pracovná skupina pre kvalitu, 1. marca 2021

Uplatnenie regulácie ponuky syrov a šunky s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, Výmena názorov na revíziu politiky zemepisných označení: odpoveď na konzultáciu, kritériá udržateľnosti a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre mlieko,  25. februára 2021

Pracovná skupina pre mlieko, 25. februára 2021

Okrúhly stôl o situácii na trhu s mliekom, Označovanie pôvodu – súčasný stav a diskusie o ďalšom postupe, Označovanie dobrých životných podmienok zvierat – súčasný stav a ďalší postup a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku,  23. februára 2021

Pracovná skupina pre fytosanitárnu problematiku, 23. februára 2021

Revízia dokumentu s pokynmi pre včely, Prezentácia CropLifeEurope, Prezentácia Barbary Edlerovej, novej koordinátorky EUMUCF a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre priame platby,  10. februára 2021

Pracovná skupina pre priame platby, 10. februára 2021

Aktuálny stav trialógov SPP 2020+, Výmena názorov na odporúčania Komisie ohľadom strategických plánov SPP a iné.

09.03.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN